Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rekordstort hyckleri av Ulf Kamne (MP)

Sällan ser man hyckleri av den kaliber Ulf Kamne (MP) presterar. Med all rätt bekymrar han sig om barnens hälsa när det gäller dieselfordons utsläpp i Göteborg. Samtidigt säger han inte ett ord om de mycket omfattande och skadliga dieselavgaserna från bygget av Västlänken, skriver Göteborgs kultur- och miljö-arvsförening, GKMA.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Miljözoner, 24/4

Kamnes miljöparti, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och hela Alliansen sitter i samma båt och tillåter Västlänkens tio år långa förödande avgasutsläpp från cirka 1,6 miljoner dieseldrivna lastbilstransporter plus utsläppen från hundratals arbetsmaskiner nere i de olika ler- och bergsschakten. En Västlänk, som till råga på allt har negativ samhällsnytta. Dessa utsläpp kommer att ge oöverskådliga skador på hälsa och miljö. Kamne vet att det finns 48 så kallade känsliga verksamheter såsom förskolor, skolor, lekplatser och vårdinrättningar i de områden som drabbas av förhöjda halter av luftföroreningar på grund av Västlänksbygget. Här finns många av de barn Kamne – och alla vi andra – vill skydda från dieselavgaser.

”I min värld är det mer värt att barn har rätt att andas ren luft än att alla bilar får köra på precis alla gator”, skriver Kamne. Han nämner att Göteborg på grund av luftföroreningar drabbas av cirka 200 dödsfall per år, att det är risk för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Han tar speciellt upp dieselavgaserna som ”ger upphov till farliga mängder kväveoxider, som bidrar till såväl barnastma, som hjärt- och kärlsjukdomar samt förtidig död.”

Linnéstaden, som Kamne oroar sig för, är mycket riktigt en av flera redan utsatta stadsdelar som i dag har underkänd luftkvalitet och som, om Västlänken skulle byggas, kommer att få ytterligare överskridanden av kvävedioxid.

Linnéstaden, som Kamne oroar sig för, är mycket riktigt en av flera redan utsatta stadsdelar som i dag har underkänd luftkvalitet och som, om Västlänken skulle byggas, kommer att få ytterligare överskridanden av kvävedioxid. Även flera andra områden i centrum som i dag har godkänd luftkvalitet kommer att få kraftiga överskridanden av gränsvärdena för kvävedioxid under de tio år bygget är tänkt att pågå.

Till råga på allt ställde miljö- och klimatnämnden – där Miljöpartiet har ordförandeskapet (!) – inte ett enda krav på Trafikverket i domstolsförhandlingarna om Västlänken när det gällde utsläppen från transporter och arbetsmaskiner. Det enda kravet ifråga om luftföroreningar var att Trafikverket skulle finansiera ytterligare mätutrustning!

Därför, Ulf Kamne, undrar vi hur du och Miljöpartiet i Göteborg ser på det hot mot barnens och alla andras hälsa som dieselavgaserna från bygget av Västlänken utgör – om det blir av – jämfört med de utsläpp du vill åtgärda med hjälp av miljözoner?

Göran Värmby

Göteborgs kultur- och miljöarvsförening GKMA, f d miljöchef Göteborgs stad

Nette Strunge

GKMA, leg fysioterapeut, entreprenör

Sven Simonson

ordförande i GKMA