Reglerna säger klart och tydligt att vi inte ska ge bidrag till religiös verksamhet, oavsett vilken trosuppfattning det gäller, skriver Anders Ramsby.
Reglerna säger klart och tydligt att vi inte ska ge bidrag till religiös verksamhet, oavsett vilken trosuppfattning det gäller, skriver Anders Ramsby.

Reglerna tydliga – inga bidrag till religiös verksamhet

Att jämföra statligt stöd till trossamfund med kommunala bidrag är svårt. Vi följer de beslut som fattats av idrotts- och föreningsnämnden där regeln tydligt säger att vi inte ska ge bidrag till religiös verksamhet, skriver Anders Ramsby.

ANNONS

Replik

Föreningsbidrag, 25/3

Idrotts- och föreningsförvaltningen vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar varje år ut föreningsbidrag i olika former. För att en förening ska få bidrag måste den följa de regler för föreningsbidrag som politikerna i idrotts- och föreningsnämnden beslutat om. Det handlar exempelvis om att föreningen måste leva upp till kravet om att vara uppbyggd enligt demokratiska principer och ha en verksamhet som är öppen för alla oavsett exempelvis ålder, etnicitet eller trosuppfattning.

Nyligen kom en utredning om statens stöd till trossamfund. Debattören undrar varför kommunala tjänstepersoner gör en helt motsatt bedömning än den statliga utredningen.

ANNONS

Fel att jämföra

Utredningen behandlar rätten till statliga bidrag med anledning av konsekvenserna som blev för trossamfund efter skilsmässan mellan kyrka och stat år 2000. Utredningen visar på den oerhört stora nytta som trossamfunden gör för våra ungdomar vilket är beundransvärt.

Men att jämföra dessa statliga bidrag med kommunala lokal- och aktivitetsbidrag är svårt. Kommunala lokal- och aktivitetsbidrag är beslutade av demokratiskt tillsatta idrotts- och föreningsnämnden och som tjänstepersoner har vi dessa att förhålla oss till. Reglerna säger klart och tydligt att vi inte ska ge bidrag till religiös verksamhet, oavsett vilken trosuppfattning det gäller.

Anders Ramsby

förvaltningsdirektör idrotts- och föreningsförvaltningen

ANNONS