Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regionen pekar felaktigt ut kött som klimatbov

Kor rapar. Produktionen av kött pekas därför ofta ut som ett av de största klimatproblemen. Nu hakar Västra Götalandsregionen på i en naiv jakt efter enkla poäng i en komplex fråga, skriver LRF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I regionens målsättning att vara fossilfri 2030, presenterar man fyra fokusområden. Ett heter Klimatsmart och hälsosam mat. Där konstateras bland annat att ”Vi behöver också minska vår konsumtion av kött till motsvarande nivå som 1990”.

Verkligheten är att raffinaderierna står för den största andelen bruttoutsläpp av växthusgaser, 27 procent. Tätt följda av vägtrafiken, 26 procent. Därefter följer industrin, 19 procent. Dessa tre sektorer står alltså tillsammans för 72 procent av bruttoutsläppen av växthusgaser. Jordbruket står enligt samma statistik för 11 procent.

Då har man inte räknat med att den gräsbaserade uppfödningen av nötkreatur binder kol i marken. Jordbrukets står alltså för mindre än en tiondel av nettobidraget av våra klimatpåverkande utsläpp. Ändå påstår regionen att jordbruket är en av de sektorer som står för de största klimatutsläppen.

Allvarliga konsekvenser

En minskad konsumtion av svenskproducerat kött skulle få allvarliga konsekvenser för flera av våra övriga miljömål. Färre djur på bete leder till minskad biologisk mångfald och på sikt till igenväxning av landskapet.

Färre djur ger mindre stallgödsel som måste ersättas med konstgödsel i växtodlingen. Färre djur medför att en mindre mängd av den jordbruksmark som inte kan plöjas inte alls används till livsmedelsproduktion.

Protein kan vi få i många former. Det viktiga är att det kommer från en matjord som mår bättre och bättre tack vare vår skötsel. Vi är övertygade om att de västsvenska korna är en nödvändig del i ett klokt proteinskifte, som förutsättning för biologisk mångfald, och som en grund för hela vår livsmedelsproduktion.

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland