Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett sjukhus i regionen, förslagsvis ett i Göteborg, kan tillsätta ett pilotprojekt och om verksamheten fungerar bra kan man expandera till resten av regionen och landet, skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg / TT
Ett sjukhus i regionen, förslagsvis ett i Göteborg, kan tillsätta ett pilotprojekt och om verksamheten fungerar bra kan man expandera till resten av regionen och landet, skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg / TT

Regionen bör pröva injektionsrum för missbrukare

Samhället har redan förlorat kriget mot droger. Nu är det dags att vi byter tillvägagångssätt. Nästa steg bör vara att skapa ett pilotprojekt för injektionsrum, där missbrukare kan använda narkotika utan att riskera överdos eller sprida blodsmitta, skriver Soroush Rezai och Alec Sintorn, LUF Väst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Politikernas nollvision och kriminalisering av narkotika göder gängkriminaliteten och leder i värsta fall oskyldiga människor rakt in i döden. Det går inte att råda bot på den höga - högsta i hela EU - narkotikarelaterade dödligheten som finns i Sverige genom att fortsätta arbeta på precis samma sätt som vi har gjort under alla dessa år. Med 81 dödsfall per en miljon invånare (2018) landar Sverige fyra gånger högre än EU-snittet. Samhället har redan förlorat kriget mot droger och det är dags att vi byter tillvägagångssätt.

Västra Götalandsregionen tog tack vare liberala politiker ett kliv framåt i detta arbete för tre år sedan när de beslutade att införa den första mottagningen för sprututbyten i regionen, långt efter de första mottagningarna i landet. Först ut var Norra Älvsborgs Länssjukhus och syftet var att minska spridningen av blodsmitta, främja hälsa, förbättra livskvaliteten och erbjuda en ingång till regionens beroendevård. På NÄL och numera även på ett par andra sjukhus i regionen, kan missbrukare byta ut sprutor och kanyler samt ha samtal som kan motivera till drogfrihet.

Fokusera på skademinimering

Uppföljningar visar att verksamheten med sprututbyten är effektiv när det kommer till att till exempel förebygga HIV. Missbrukare själva bedömer att deras riskbeteende minskar och det finns ingenting som tyder på någon “normalisering” av intravenösa droger. För oss är det solklart att politiken behöver fokusera på skademinimering och inte avskräckning. Sprututbytesmottagningarna råder bot på en del av de problem som missbrukare kan råka ut för, men att förhindra spridningen av sjukdomar via smutsiga sprutor är bara en del av lösningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten dog 566 personer i narkotikarelaterade dödsfall under 2018 i Sverige. Det är visserligen en minskning jämfört med föregående år, men trots det ligger Sverige sist i EU-ligan. Liknande statistik för andra sjukdomar hade varit oacceptabelt - det är tydligt att mer behöver göras. Nästa steg i arbetet bör vara ett pilotprojekt där man testar och utvärderar effekterna av ett injektionsrum i regionen för att på sikt expandera verksamheten.

Fler åtgärder

För att fortsätta minska dödligheten behöver sjukvården få möjlighet att kontrollera de preparat som missbrukare får i sig. I ett injektionsrum kan utbildad personal hjälpa missbrukare med att använda den narkotika de är beroende av, utan att man riskerar en överdos. Det är dessutom en effektiv åtgärd för att minska spridningen av blodsmittor. Injektionsrum skapar framförallt förutsättningar för att återupprätta missbrukarens förtroende för det offentliga, då kan man sakta men säkert minska dosen och rekommendera olika avvänjningsprogram så att man på sikt kan bli fri från sitt beroende.

För att vi ska kunna pröva en verksamhet med injektionsrum behöver riksdagen ändra lagstiftningen. Redan 2019 motionerade Maria Nilsson (L) om detta i riksdagen efter att partiet vänt i frågan tack vare ungdomsförbundet, men socialutskottet och kammaren avslog motionen när den behandlades. I Köpenhamn har denna typen av åtgärder varit effektiva för att minska antalet överdoser med dödlig utgång. Även Europeiska drogbyrån visar på att det finns positiva effekter för att minska dödligheten bland narkotikamissbrukare samtidigt som det inte finns några tecken på att tillgången till injektionsrum skulle öka användningen av narkotika.

Tillsätt ett pilotprojekt

Västra Götalandsregionen var i princip sist i landet med att införa sprututbytesmottagningar på sina sjukhus. Det vore inte mer än rätt att riksdagen och regionen beslutade att gemensamt pröva och utvärdera en verksamhet med injektionsrum. Ett sjukhus i regionen, förslagsvis ett i Göteborg, kan tillsätta ett pilotprojekt och om verksamheten fungerar bra kan man expandera till resten av regionen och landet.

Det är skamligt att oskyldiga människor ska behöva råka illa ut för att politikerna är rädd för förändringar. Det är dags att samhället börjar fokusera på att rädda liv.

Det är på tiden att vi ändrar vår narkotikapolitik likt många andra Europeiska länder, senast Norge. Det vi håller på med fungerar uppenbarligen inte och oskyldiga människors liv förstörs för att politiker har grävt ned sig så djupt i sina skyttegravar att man inte ens vågar tillsätta utredningar, trots att Sveriges expertmyndigheter vill det.

Vi hoppas att ansvariga politiker kan sätta prestigen åt sidan och börja ta ansvar. Det är skamligt att oskyldiga människor ska behöva råka illa ut för att politikerna är rädd för förändringar. Det är dags att samhället börjar fokusera på att rädda liv.

Soroush Rezai, distriktsordförande LUF Väst

Alec Sintorn, vice distriktsordförande LUF Väst