Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Regeringens vårbudget ett lyft för Göteborg

När det går bra för Sverige ska det märkas för göteborgarna. Därför är nästan 1,2 miljarder kronor av vårbudgeten riktad till välfärdssatsningar för göteborgare. Pengar som behövs i arbetet för att skapa ett tryggare Göteborg, skriver Annika Strandhäll (S) och Anna Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I veckan presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen sin vårbudget och riktlinjer för den ekonomiska politiken. Vi har skapat ordning i de offentliga finanserna som nu visar på överskott. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. När det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk. Därför gör vi nu stora välfärdssatsningar, vilket kommer att göra skillnad också för göteborgarna.

Den svenska modellen levererar. Sedan regeringen tillträdde har Sverige haft högre tillväxt än andra jämförbara länder och det ser ljust ut också framåt. Fler är i sysselsättning, vilket är bra för alla, och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på femton år. En socialdemokratisk politik som bekämpar arbetslöshet och dess orsaker, inte arbetslösa, är bakgrunden.

Tio extra miljarder fram till 2020

När det går bra för Sverige ska det märkas för göteborgarna. Därför är nästan 1,2 miljarder kronor av vårbudgeten riktad till välfärdssatsningar för göteborgare. Pengar som behövs i arbetet för att skapa ett tryggare Göteborg.

Vi har en välfärd som fortfarande är eftersatt efter år av moderatledda regeringar. En välfärd som fungerar och utvecklas ger inte bara ökad trygghet och jämlikhet, utan skapar också ekonomiska förbättringar. I dag arbetar över 100 000 fler i välfärden än när regeringen tillträdde. Men vi är inte nöjda. Det behövs exempelvis fler undersköterskor, lärare, poliser och barnmorskor. Därför satsar regeringen tio extra miljarder på välfärden fram till 2020.

Vårbudgetens stora vinnare är vanligt folk med en välfärd som går att lita på

Av de 1,2 miljarderna är 380 miljoner en pengapåse som kommunen själv bestämmer vad den ska gå till. Dessutom snabbas integrationen på och långtidsarbetslösa kommer i arbete, en särskild satsning görs på extratjänster inom den kommunala vården. För oss går investeringar i välfärden alltid före stora skattesänkningar. Bra skolor och en generell välfärd lägger grunden för ett tryggt samhälle.

Lärarlönelyft i Göteborg

Efter en lång period av försvagade kunskapsresultat förbättras nu svenska elevers resultat. Samtidigt är skillnaderna allt för stora mellan skolorna. Det ska vi förändra. Som ett led av detta tar Göteborgs lärare del av regeringens välfärdssatsningar, genom ett nödvändigt och välkommet lärarlönelyft i Göteborg.

Det behöver byggas fler bostäder i Göteborg för vanligt folk. Under förra året byggdes närmare 3 800 nya bostäder i kommunen, bostäder som blir till genom att politiken i kommunen och i staten drar åt samma håll. Det är genom politiskt driv på kommunalnivå och med tydligt stöd från regeringen som byggtakten kan fortsätta öka.

Mer personal och bättre arbetsvillkor

De stora välfärdssatsningarna berör hela Västra Götalandsregionen. Sammantaget satsar regeringen 1,7 miljarder kronor på bättre vård i regionen. Vi förväntar oss att pengarna går till bättre vård och inte, som tidigare, läggs på hög av det regionala moderat styret.

Det är oacceptabelt att gravida kvinnor känner en oro eller otrygghet före, under eller efter graviditeten. Därför satsar regeringen för en trygg förlossningsvård, som motsvarar nästan 700 fler barnmorskor. Fler anställda behövs i hela vården, för det är personal som håller vårdplatser öppna och operationssalar igång. Därför satsar vi på både mer personal och att de ska ha bättre arbetsvillkor. Så tar vi köerna på allvar.

Budgetens stora välfärdssatsningar är en nödvändig del av samhällsbygget för ett tryggt Sverige. Det går vi socialdemokrater till val på. Trygghet är att välfärden alltid finns där när du behöver den. Vårbudgetens stora vinnare är vanligt folk med en välfärd som går att lita på. När det går bra för Sverige ska det göra skillnad för vanliga göteborgare.

Annika Strandhäll (S)

socialminister

Anna Johansson (S)

riksdagskandidat