Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Regeringen vill föra över mer makt till EU

S och MP:s agerande i Europaparlamentet visar att partiernas ambitioner med överstatlighet i välfärden inte bara stannar vid EU:s sociala pelare. De borde möta svenska folket i en öppen debatt om vad de egentligen sysslar med i Bryssel, skriver Lars Adaktusson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Lars Adaktusson (KD)
Europa-parlamentariker

I sitt omskrivna linjetal om EU slog statsminister Stefan Löfven (S) an en positiv ton och påminde om Europasamarbetets stora betydelse. I en tid när många europeiska ledare gör allt för att svartmåla EU är detta välkommet och viktigt.

Statsministern försäkrade i talet att hans och regeringens uppfattning är att EU ska syssla med ”grundfrågorna”. Dessvärre finns ett allvarligt glapp mellan detta budskap och regeringspartiernas faktiska agerande. Sanningen är att Socialdemokraterna de senaste åren tagit varje tillfälle att stödja en betydande maktöverföring till Bryssel på socialpolitikens område.

Långtgående centralisering

Mycket av EU-debatten de senaste månaderna har handlat om den så kallade sociala pelaren, det vill säga den överstatliga programförklaring av social- och socialförsäkringspolitiken som EU-kommissionen lanserade i våras. Från Kristdemokraternas sida har vi till skillnad från Socialdemokraterna varit tydliga med att vi inte accepterar denna långt-gående centralisering av makt.

I diskussionen kring detta är det viktigt att se frågorna i ett större sammanhang. Såväl Socialdemokraternas som Miljöpartiets agerande i Europaparlamentet visar att dessa partiers ambitioner vad gäller överstatlig samordning av välfärdsfrågorna knappast stannar vid den sociala pelaren.

Av den anledningen borde regeringspartierna möta svenska folket i öppen debatt och klargöra vad de egentligen sysslar med i Bryssel.

Den 24 oktober röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande med rekommendationer till EU-kommissionen och medlemsländerna rörande en generell minimiinkomst, det vill säga en socialbidragsnorm. Det är en mycket långgående uppmaning det lagstiftande Europaparlamentet röstade igenom med direkt stöd av svenska socialdemokrater och miljöpartister. Betänkandet kräver en EU-strategi om minimiinkomster och gemensamma mål för att harmonisera medlemsländernas trygghetssystem. Tidigare under hösten har också de svenska regeringspartierna i Bryssel gett sitt stöd för att via EU-regleringar könskvotera bolagsstyrelser och föräldraförsäkringssystem.

Europeiska rådet gav nyligen grönt ljus för att påbörja förhandlingarna om den sociala pelaren. Frågan väntas bli huvudnummer på dagordningen vid det toppmöte i Göteborg som Stefan Löfven bjudit in till senare i höst. Regeringen försöker nu tona ner innebörden av detta. Löfven har på sistone försäkrat att den sociala pelaren ska utformas med respekt för medlemsländernas självbestämmande. Regeringspartiernas agerande i Europaparlamentet går dock i en helt annan riktning. På behörigt avstånd från den politiska vardagen på hemmaplan går det inte att missförstå Socialdemokraternas ambitioner inom områden som socialpolitik, välfärdsfrågor och jämställdhet. Alltihop ska styras från maktens korridorer i Bryssel.

EU står i dag inför en lång rad mycket viktiga utmaningar; att utveckla Europas konkurrenskraft, hantera flyktingsituationen, klara klimatomställningen och bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är några exempel. Detta ska ske samtidigt som respekt för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna upprätthålls i hela unionen och klyftan mellan medborgare och beslutsfattare överbryggas.

Lösningar på allvarliga problem uteblir

Att i den situationen verka för att EU kastar sig in i nya grandiosa projekt, utanför de områden som pekas ut i EU:s fördrag, är fel väg att gå. Tid och energi tas från EU:s huvuduppgifter, lösningar på dagens allvarliga problem uteblir och medborgarnas förtroende för Europasamarbetet undergrävs ytterligare.

På spel står inget mindre än EU:s framtid.

Lars Adaktusson (KD)

Europa-parlamentariker