Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Sverige är ett exportberoende land. Ändå är vi ett av få EU-länder som inte gjort någonting för att stärka upp kreditförsäkringsskyddet för sina exportörer.Tyskland, Danmark, Norge och ett 10-tal andra länder inom EU är redan igång. Utfallet i de länder som ställt garantier åt försäkringsbolagen har varit en återgång till mer normal transaktionstakt, stöd för exporten och bibehållen konkurrenskraft, skriver debattörerna. Bild: Erik Svensson
Sverige är ett exportberoende land. Ändå är vi ett av få EU-länder som inte gjort någonting för att stärka upp kreditförsäkringsskyddet för sina exportörer.Tyskland, Danmark, Norge och ett 10-tal andra länder inom EU är redan igång. Utfallet i de länder som ställt garantier åt försäkringsbolagen har varit en återgång till mer normal transaktionstakt, stöd för exporten och bibehållen konkurrenskraft, skriver debattörerna. Bild: Erik Svensson

Regeringen vänder exportföretagen ryggen

Sveriges konkurrenskraft internationellt är motorn i vår ekonomi. Vårt välstånd är fullständigt beroende av våra företags export och import genom de internationella marknaderna. Ändå ger regeringen den svenska exportindustrin sämre förutsättningar än konkurrenterna inom och utanför EU, skriver Günther Mårder, VD Företagarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Detta sker samtidigt som Företagarna och flera andra lyfter att det finns en stor outnyttjad exportpotential bland småföretagen, och att hur regeringen hanterar Coronapandemin kommer att vara avgörande för om småföretagen kommer kunna öka sin export.

Regeringen vet att exportindustrin är avgörande för jobb och tillväxt, men trots det står exportföretagen utan den livboj som andra EU-länder ger sina exportföretag. Med ett nej till en särskild Corona-anpassad garanti för kredit och garantiförsäkringar, säger regeringen i praktiken nej till export som är avgörande för jobb, välstånd och återhämtning.

Uppenbar risk

Kredit- och garantiförsäkringar är ett enkelt och effektivt sätt att i en osäker tid säkra att en leverans blir betalad, även om en oförutsedd händelse, likviditetsproblem eller obestånd skulle drabba köparen. Risken för fler konkurser är nu uppenbar. Oro och växande osäkerhet om köparens solvens eller förmåga att överleva gör att svenska exportörer mer än någonsin är beroende av den trygghet som kredit- och garantiförsäkringar kan ge.

Under det första halvåret 2020 bedömer Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen att över 8 000 tänkta affärer till ett värde av nära 40 miljarder kronor inte blivit av. Hösten ser inte ljusare ut. Under andra kvartalet 2020 föll Sveriges BNP med 8 procent. En minskning av exporten innebär förlorade skatteintäkter och minskad konkurrenskraft, och därmed färre jobb och investeringar och minskad innovationskraft.

Under det första halvåret 2020 bedömer Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen att över 8 000 tänkta affärer till ett värde av nära 40 miljarder kronor inte blivit av.

Bolagen som försäkrar garanterar näringslivet transaktioner för 300-500 miljarder kronor varje år. För att inte riskera att hela systemet fallerar tvingas branschen att agera återhållsamt med att försäkra fler osäkra affärer trots deras avgörande värde för ekonomin.

Sverige är ett exportberoende land. Ändå är vi ett av få EU-länder som inte gjort någonting för att stärka upp kreditförsäkringsskyddet för sina exportörer.Tyskland, Danmark, Norge och ett 10-tal andra länder inom EU är redan igång. Utfallet i de länder som ställt garantier åt försäkringsbolagen har varit en återgång till mer normal transaktionstakt, stöd för exporten och bibehållen konkurrenskraft. Av alla krisåtgärder som en regering kan införa är detta en av de effektivaste och billigaste.

För närvarande befinner vi oss i en situation där våra grannländer ser till att exporten blir av. Sverige står passivt inför en fortsatt nedgång istället för att säkerställa en växande ekonomi som kommer alla till del. Med rätt beslut kan regeringen vända den trenden.

Günther Mårder, VD Företagarna

Peter Boberg, ordförande Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen