Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa. Bild: Björn Lindgren/TT
Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa. Bild: Björn Lindgren/TT

Regeringen sviker unga som mår dåligt

Psykisk ohälsa bland unga måste tas på största allvar, skriver Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa och föreslår ­åtgärder för kortare vårdköer, bättre tillgång till elevhälsa och att låta regionerna ta över ansvaret för vården i skolan.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat lavinartat de senaste åren. Sedan 2006 har antalet barn och unga med depression eller ångestsyndrom som får insatser från barn och ungdomspsykiatrin, BUP, mer än tredubblats från 4 500 till 14 900 ­varje år enligt statistik från Socialstyrelsen.

Studier visar också att tjejer och unga kvinnor i större utsträckning mår sämre och allt lägre ned i åldrarna. Lägger man ihop alla siffror är det i dag ungefär 190 000 barn och unga som lever med någon form av psykisk ohälsa och fler unga än någonsin behöver medicin för att kunna leva med depression. Samtidigt har vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin tredubblats under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är en trasig verklighet vi ser.

Svårare på arbetsmarknaden

Unga som mår dåligt blir vuxna som mår dåligt. Vi vet att unga med psykisk ohälsa kommer ha svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, eller så riskerar man att fastna i långa sjukskrivningar. Mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man kommer någon gång under sitt arbetsliv vara sjukskriven för psykisk ohälsa.

För nästan ett år sedan gick Moderaternas och Kristdemokraternas budget igenom i Sveriges riksdag. Där fanns satsningar på psykiatrin för att bland annat komma till rätta med psykisk ohälsa men regeringen valde att skära på ned på psykiatrin med 90 miljoner. Är budskapet att den rödgröna regeringen inte tycker att psykisk ohälsa är allvarligt?

Tre reformer krävs

Det här är oacceptabelt. Moderata ungdoms­förbundet vill därför att följande tre reformer ska bli verklighet:

• Korta vårdköerna. Det håller inte att köerna till BUP är så långa som de är i dag. Här behövs särskilt satsade pengar, kömiljoner, riktade specifikt till detta ändamål.

• Förbättra tillgången till skolsköterska och skolkurator. Enligt Skollagen ska det finnas en skolsköterska och skolkurator tillgänglig på alla skolor, men lagen reglerar inte i vilken utsträckning. Det här vill vi ändra på och utöka tillgången – det ska inte vara svårt att be om hjälp om man lider av ångest och depression.

• Låt regionerna ta över ansvaret för vården i skolan. För att förbättra vårdkedjan bör ansvaret för elevhälsan ligga på regionerna och inte på skolväsendet. Skolans huvuduppdrag och fokus ska alltid vara utbildning, medan man i regionerna har kompetens inom hälso- och sjukvård.

Psykisk ohälsa ska tas på största allvar och vi ska vända utvecklingen, annars blir unga som mår ­dåligt vuxna som mår dåligt – men med rätt ­verktyg och insatser kan fler slippa det lidande som psykisk ohälsa innebär.

Benjamin Dousa

Förbundsordförande MUF