Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Statligt startlån till unga och ett skattefritt bosparande som man har i Norge är två åtgärder som kan hjälpa unga att komma in på bostadsmarknaden, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT
Statligt startlån till unga och ett skattefritt bosparande som man har i Norge är två åtgärder som kan hjälpa unga att komma in på bostadsmarknaden, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Regeringen måste underlätta för unga på bostadsmarknaden

Återinförda amorteringskrav skulle påverka möjligheten att köpa en bostad för nära tre av tio av svenskar. Nu är det hög tid för regeringen att ta ansvar för de växande klyftorna och underlätta för unga på bostadsmarknaden, skriver Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg och Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Amorteringskraven för bostadslån har sedan april 2020 varit tillfälligt borttagna för att ge människor extra ekonomisk trygghet i lågkonjunkturen. Det riskerar nu att tas bort eftersom Finansinspektionen meddelat att de vill återinföra amorteringskraven. Men det kommer att slå hårt mot många hushåll, inte minst unga vuxna i Göteborg.

LÄS MER: Då återinförs amorteringskravet

För tio år sedan infördes bolånetaket som innebär att en köpare inte får låna mer än 85 procent av köpeskillingen till en bostad. Resten, 15 procent, måste köparen finansiera själv genom sparande eller att ta ett dyrt blancolån. Med de stigande bostadspriserna, som är särskilt märkbara i storstadsregionerna, har kontantinsatsen blivit ett allt högre hinder för framför allt unga att hitta ett eget hem. Lägg sedan på de skyhöga räntor som bankerna räknar med i sina kvar-att-leva-på-kalkyler och krav på amortering enligt en sträng och stelbent modell. Det får till följd att många unga familjer, även med normala inkomster är portade från att köpa en bostad.

Svårare att köpa bostad

Om amorteringskraven återinförs den 1 september kommer det att försvåra situationen ytterligare för de som är utsatta på bostadsmarknaden. Det skulle påverka möjligheten att köpa en bostad för nära tre av tio av svenskar. Bland hushållen i Göteborg skulle fyra av tio drabbas och än fler i gruppen unga vuxna (18-29 år), enligt en ny Sifo-undersökning. Även tidigare har en rad rapporter visat att amorteringskraven får olyckliga följder för många människor.

Kritiken mot att återinföra amorteringarna är också omfattande från många av landets ledande ekonomer. Förre vice riksbankschefen Lars E O Svensson och Harry Flam och John Hassler, de tidigare ordförandena i Finanspolitiska rådet, anser att vi inte har en stor bolånefinansierad överkonsumtion i Sverige. Tvärtom sparar hushållen mer än någonsin och återinförda amorteringskrav riskerar att minska hushållens motståndskraft och konsumtionsvilja. Det är bekymmersamt att Finansinspektionen och regeringen inte väljer att lyssna på dessa synnerligen tunga och välgrundade argument i debatten.

Sund amorteringskultur

Men är det inte viktigt att vi har en sund amorteringskultur i Sverige? Absolut, men detta är något som bankerna och bostadsköparna bör ha möjlighet att lösa i varje enskilt fall, inte staten. Bankernas förluster har historiskt sett varit försumbara eftersom vi har ett personligt ansvar för våra skulder. Däremot innebär ett strängt och generellt amorteringskrav att alldeles för många bostadsbehövande hamnar i kläm.

Gensvaret på vårt första projekt i Göteborg har varit stort och nu planerar vi för fler projekt. Men vi ensamma kan inte lösa problemen för alla unga i regionen.

Istället för krav behövs åtgärder som underlättar för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden, exempelvis ett statligt startlån till unga och ett skattefritt bosparande som man har i Norge. Bostadsutvecklare som HSB har naturligtvis även ett samhällsansvar att utveckla innovativa lösningar som möter efterfrågan. Ett sådant exempel är HSB Dela som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden och där HSB går in och delar på köpet. Gensvaret på vårt första projekt i Göteborg har varit stort och nu planerar vi för fler projekt. Men vi ensamma kan inte lösa problemen för alla unga i regionen.

Nu är det hög tid för regeringen att ta ansvar för de växande klyftorna och underlätta för unga på bostadsmarknaden, en gång för alla.

Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg

Anders Lago, förbundsordförande HSB