Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Höjer ribban. Regeringen höjer ambitionen med mänskliga rättigheter i utrikespolitiken i förhållande till vad som gjordes under alliansregeringen mellan 2011 och 2014, skriver debattören.

Regeringen höjer MR-ambitionerna

Mänskliga rättigheter är en hörnsten i regeringens utrikespolitik. Vad det gäller lägesrapporterna rörande mänskliga rättigheter höjer vi nu ambitionerna och publicerar rapporter från alla världens regioner samtidigt, skriver utrikesminister Margot Wallström (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Mänskliga rättigheter, 30/7

Karin Enström (M) skriver i GP den 30 juli att det är angeläget med rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Mänskliga rättigheter är en hörnsten i regeringens utrikespolitik. Regeringen har genomgående lyft mänskliga rättigheter i vårt utrikespolitiska arbete: i våra kontakter med andra länder, i EU och FN och i biståndspolitiken. Vi har också tillsatt en MR-ambassadör.

Regeringen har alltså tagit ett helhetsgrepp om det viktiga arbetet med mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. En skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer kommer att överlämnas till riksdagen efter sommaren. Skrivelsen har förankrats brett genom konsultationer med bland annat det civila samhället och forskarsamfundet, och jag har även informerat Karin Enström och hennes kolleger i utrikesutskottet om detta samt svarat på flera frågor från riksdagen.

Samtidigt som skrivelsen färdigställs inleds nu därför ett omfattande arbete med att ta fram landspecifika rapporter. Den förra regeringen valde att publicera MR-rapporter regionvis, vilket gör att de äldsta MR-rapporterna nu är från 2010. Den här gången kommer rapporter inte enbart att tas fram för en region i taget, utan vi väljer att publicera rapporter för alla världens regioner. Rapporterna skrivs under detta år och publiceras under 2017.

Regeringen höjer således ambitionen i förhållande till vad som gjordes under alliansregeringen mellan 2011 och 2014 och återgår till att ta fram rapporter för alla världens regioner. Dessutom kommer rapporterna att ha det bredare perspektivet av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt särskilt belysa situationen vad gäller efterlevnaden av mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor, som ett led i den feministiska utrikespolitiken.

FN:s säkerhetsråd hanterar frågor om internationell fred och säkerhet, och där ingår självklart frågorna om mänskliga rättigheterna. Jag kan garantera att Karin Enström inte behöver oroa sig för starten av Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet.

Margot Wallström (S)

utrikesminister