Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Samtycke. Det finns en omfattande rättspraxis gällande samtycke, inte minst inom idrotten och hälso- och sjukvården och straffrätten är full av generella principer om att avsaknad av samtycke medför straffansvar. Regeringens förslag är därför ett grovt röstfiske, skriver Svante Thorsell.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Regeringen exploaterar sexualpaniken med onödig lag

Genom att vilja driva igenom samtyckeslagen, trots den omfattande kritiken, ägnar sig regeringen åt plakatjuridik. Den svenska straffrätten är full av generella principer om att avsaknaden av samtycke medför straffansvar. Det enda regeringen åstadkommer med detta är att slå in öppna dörrar, skriver advokat Svante Thorsell.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svante Thorsell, advokat.

Låt oss tala om sex, våld och samtycke; detta sedan Lagrådet enhälligt avvisat regeringens förslag. Om någon inte frivilligt deltar i sexakten skall det medföra ansvar för våldtäkt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Uttrycket inte frivilligt skall finnas i lagregeln för straffbarhet menar regeringen, uppbackad av en stark feministisk opinion, företrädd av före detta professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud.

Låt mig ta ett enkelt exempel. Anta att den laglydige sexpartnern inser att han måste ha ett okej och frågar;

”Får jag göra så här – hmm – med dig?

”Nej”, svarar kvinnan.

”Men om jag bjuder på en resa till Västindien då?”

”Varför inte” tänker hon, det kan det vara värt och säger ”Ja, det är okej”.

Efteråt frågar hon när han tänker beställa resan. Mannen svarar att det bara var ett skämt. Medför vilseledandet att ”ofrivillighet” fanns där när gärningen begicks? Eller är det ett köp av en sexuell tjänst? Exemplet kan tyckas lättsamt men roligt är det inte.

Slår in öppna dörrar

Står det i våldtäktsparagrafen så är det en markering menar regeringen. Här slår man in öppna dörrar. Den svenska straffrätten är full av generella principer om att avsaknaden av samtycke medför straffansvar. Det finns inget behov konstaterar Lagrådet. Förslaget är ett grovt röstfiske. Samtycket friar från ansvar, men fäller aldrig.

Ett brott förutsätter att en gärningsman gör något mot någons vilja enligt den så kallade legalitetsprincipen. Utan dennes samtycke, passivt eller aktivt. Det förutsättes för straffbarhet och behöver inte upprepas i varje stadgande, vilket också framhålls i den kommentar till brottsbalken som Madeleine Leijonhufvud själv är medförfattare till.

Särskilt inom idrotten och hälso- och sjukvården finns en rik rättspraxis. Har den utsatte samtyckt till ett handlande, haft förstånd att förstå innebörden av risktagandet och kunnat väga för- och nackdelar? Var det ändå oförsvarligt att utsätta någon för ett visst handlande etcetera?

Det gäller redan i dag för varje våldtäktsbrott och tillhör vardagsjuridiken som den är.

Syftet med förslaget är att åstadkomma en attitydförändring, menar regeringen. Det finns inget behov för detta, konstaterar Lagrådet.

En boxare kan knappast hävda att han misshandlats om det skett enligt boxningens regler, men om han likt Mike Tyson biter av örat på sin motståndare har den utsatte inte lämnat samtycke som kan fria från ansvar för brott. Detsamma gäller Zinedine Zidane som skallar sin motståndare i VM-fotbollens final. Det skall bestraffas som misshandel. En stuntman kan ha räknat med risk för skada men samtycket kan ändå vara oförsvarligt om man utnyttjat dennes oförstånd eller beroendeställning. Principer som också är tillämpliga vid extrema sexuella lekar såsom vid utövande av sadomasochism.

Vill åstadkomma attitydförändring

Syftet med förslaget är att åstadkomma en attitydförändring, menar regeringen. Det finns inget behov för detta, konstaterar Lagrådet.

Regeringen ägnar sig åt plakatjuridik. Intresset kommer att fokuseras kring att pröva om samtycke till sex föreligger. Förutsättning för våldtäkt enligt förslaget är att deltagandet ”inte var frivilligt”. Åklagaren skall styrka detta bortom rimligt tvivel. I remissen anges att i prövningen skall bedömas om personen fritt tagit ställning och deltagit i de sexhandlingar som förekommit. Till och med ett tyst samtycke skall i undantagsfall räcka till ansvarsfrihet. Gärningsmannen skall av lagtexten i förväg kunna förutse i vilka situationer handlandet är ofrivilligt och därmed straffbart.

Hur tydligt måste ett giltigt samtycke då vara? Att ha sex kan liknas vid en avtalsliknande situation där personerna kommer överens om vilket sex de skall ha. I tur och ordning skall det vara ense om varje moment i sexakten – du milde himmel, det blir allvarliga konsekvenser om någon bryter ”avtalet”. Något avtal har regeringen dock inte tänkt sig, men det bygger på att parterna är överens.

Regeln innebär att deltagandet skall bedömas utifrån personens agerande, om och på vilket sätt denne skall ha gett uttryck för att vilja låta det ske. Ibland mycket svårt att tolka både under sexakten och senare i rätten. Till exempel i de fall där offret under övergreppet drabbas av så kallad ”frozen fright”. För att komma undan disassocierar offret och allt fysiskt motstånd upphör.

Förslaget har en obestämd innebörd gränsande till godtycke för ett mycket allvarligt brott som medför 2 – 6 års fängelse.

Undersökningar visar att 70 procent av våldtäktsoffren drabbats av denna frysreaktion och av dem hamnar 48 procent i extrem frysning. Detta är alltså en mycket vanlig reaktion, särskilt vid upprepade sexövergrepp liksom vid grövre våld där fight- eller flightreaktionerna för offret kanske inte längre är realistiska. Denna ”spela död-reaktion”, som ofta leder till svår depression och posttraumatiska stressreaktioner, kan lätt misstolkas. Utåt, för gärningsmannen och domstolen, kan det tolkas som att motståndet bytts mot frivillighet och därmed att straffrihet inträtt.

Gränsar till godtycke

Frågan om ett deltagande varit fritt skall bedömas inför domstolen. I rätten är det två starkt polariserade berättelser som är svåra att värdera. Parterna uttalar sig dessutom utan någon sanningsplikt som följer av en ed. Bedömningen blir beroende av vad som i det enskilda fallet inte bör godtas som fritt och i realiteten av den enskilde domaren och i förlängningen också dennes privata sexuella erfarenheter. Förslaget har en obestämd innebörd gränsande till godtycke för ett mycket allvarligt brott som medför 2 – 6 års fängelse.

Regeringen har nu struntat i Lagrådets sågning och går vidare till riksdagen trots tung remisskritik. Här snurrar hjulet, men hamstern är död.

Svante Thorsell

advokat