Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Reformeringen av Sverige startar redan i höst

Sverige står inför en rad stora framtidsfrågor och problem. Hur väl vi tar oss an dem kommer att avgöra hur vårt land kommer att utvecklas lång tid framöver. En ny regering måste både ha en tydlig politisk idé om vart den vill föra Sverige, och en förmåga att genomföra denna politik, skriver Ulf Kristersson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Riksdagsvalet 2018

På måndag: Centerpartiet

Under fyra år har regeringen misslyckats med att återupprätta förtroendet för grundläggande samhällsfunktioner. Polistätheten är den lägsta på tio år, vårdköerna har fördubblats och nästan var femte elev lämnar nian utan behörighet till gymnasiet.

Vi moderater lovar inte allt åt alla. Vi har en politik som lägger kraft på grunduppgiften. Som med strängare straff och fler poliser knäcker gängkriminaliteten och får stopp på skjutningarna. Vi stärker vårt militära försvar, men också det civilförsvar som varit under svår press de senaste veckorna. Vi kapar vårdköerna genom att satsa särskilda resurser för att göra just det. Vården ska inte bara vara bra, den måste också vara tillgänglig när man behöver den. Vi stärker svenska språkets betydelse för integrationen – i varje steg från asylprocessen till medborgarskap. Och migrationspolitiken måste vara långsiktig, stram och civiliserad. Sverige kan inte ta emot fler människor än vi kan integrera.

Det behövs en moderatledd regering för att återigen få Sverige på rätt köl

Vi prioriterar detta framför nya bidrag och dyrbar symbolpolitik. Vi kan göra det för att vi gör det lönsammare att arbeta och med ett bidragstak mindre lönsamt att inte göra det.

Men reformer tar tid, och arbetet behöver börja omedelbart. Därför har Moderaterna arbetat fram och presenterat politiska reform- paket där det behövs som mest. Tre av de områden som nu måste prioriteras är lag och ordning, integration och den svenska skolan.

Gängkriminaliteten ska knäckas

Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer. Förra året utfördes 320 skjutningar i Sverige. Nästan en om dagen. 43 människor sköts till döds. 140 skadades. Hittills i år är Göteborg en av de hårdast drabbade städerna i Sverige. Barn och unga rekryteras in i kriminella gäng och otryggheten ökar.

Det är inte tillräckligt att fördöma våldet. Om ingenting händer blir det oacceptabla till slut helt enkelt acceptabelt.

Moderaterna föreslår ett gängpaket:

 • Öka Polismyndighetens anslag redan i höst med 100 miljoner kronor för att stärka polisens förmåga i kampen mot gängkriminaliteten.
 • Fördubbla straffen för gängkriminella och slopa dagens form av mängdrabatt. 
 • Inför vistelseförbud för att stoppa gängdömda från att komma tillbaka till sina gamla områden och skärp reglerna för villkorlig frigivning.
 • Förstärk vittnesskyddsprogram så att fler vågar vittna och inför ett nytt nationellt exitprogram så att fler kan lämna gängen.

En integration som fungerar

Sveriges integrationspolitik fungerar inte. Det dröjer åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett jobb. 180 000 utrikesfödda är arbetslösa. Människor kommer till Sverige, men kommer inte in i det svenska samhället. Vi vill föra en samlad integrationspolitik som handlar om jobben, om språket och om att samhället ställer krav.

Moderaterna föreslår ett integrationspolitiskt program:

 • Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb. Och sänkt skatt på arbete – för alla men mest för dem med låga och vanliga inkomster.
 • Inför en ny anställningsform, inträdesjobb, för nyanlända under de första åren i Sverige och för ungdomar utan gymnasieexamen. Det blir billigare att anställa samtidigt som fler kan göra sig anställningsbara.
 • Tydliggör det svenska språkets betydelse för integrationen. Krav på deltagande i samhällsorientering, men också språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Mer kunskap i skolan

Skolan ska fungera som en språngbräda in i livet. I dag lyckas inte Sverige tillräckligt bra med den uppgiften. Nästan var femte elev lämnar nian utan behörighet till gymnasiet – i ett land där snart alla jobb kräver gymnasieexamen. I våra utsatta områden är situationen närmast katastrofal. Sju av tio niondeklassare i Bergsjön blev inte behöriga till gymnasiet 2017. I Sjumilaskolan i Biskopsgården var andelen som inte klarade nian 67,3 procent.

Moderaterna föreslår ett skolpaket:

 • Utöka skoldagen med en timma per dag med start i lågstadiet, koncentrerat till svenska och matematik så att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna.
 • Inför obligatorisk lovskola i fyra veckor för den som riskerar att inte komma in på gymnasiet.
 • Utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan för barn vars föräldrar är beroende av försörjningsstöd eller är arbetslösa.
 • Återinför de inledande nationella proven i svenska, engelska och matematik som tagits bort. Nationella prov ska dessutom digitaliseras och rättas externt.

Valet 2018 handlar om en socialdemokrati som misslyckats och som låtit ett allt mer extremt vänsterparti driva fram förslag som hotar valfriheten i skolan och för våra äldre. Men också om Sverige-demokraterna som pekar finger utan konkreta förslag och som vill driva in Sverige på en okänd och farlig kurs – inte minst Jimmie Åkessons ambition att Sverige ska lämna EU.

Inget av dessa alternativ är ett svar på Sveriges problem. Det behövs en moderatledd regering för att återigen få Sverige på rätt köl.

Ulf Kristersson (M)

partiledare