Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Behöver belysas. Kostnaderna för de temporära bostäderna måste kunna presenteras för göteborgarna. I dag är det i princip omöjligt att få överblick, skriver debattörerna.

Redovisa kostnaderna för flyktingbostäderna

När ska vi göteborgare få reda på vad bostäder för nyanlända kostar? Ingen förutom vi i Sverigedemokraterna tycks anse att det är viktigt, skriver Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

”Lämna era slutna rum och kom fram i ljuset där göteborgarna finns!” Orden var Lars Hanssons i kommunfullmäktige 2015. ”Här döljs eller mörkas inte något!” replikerade ordförande. Nu ett år senare har rummen blivit mer slutna och det är mycket som medvetet döljs för oss vanliga göteborgare.

Hur kan man på annat sätt tolka voteringen i kommunstyrelsen gällande ”Kostnadsansvar temporära bostäder”? I ärendet är det omöjligt att överskåda kostnaderna. Dessa måste följas upp och ställas samman. Jag och övriga i kommunstyrelsen har faktiskt uppsiktsplikt! Sverigedemokraterna lade i förra veckan ett tilläggsyrkande som går ut på att alla berörda förvaltningar och bolag följer upp kostnaderna för de temporära bostäderna för nyanlända (inklusive Lilleby camping) och kontinuerligt redovisar dem för kommunstyrelsen. Detta röstades ner. Inte ens Moderaterna tyckte att kostnaderna behöver redovisas. De lade ner sina röster.

När ska vi Göteborgare få reda på vad bostäder för nyanlända kostar oss? Det är i dag ett virrvarr av kommunala nämnder och bolag samt privata intressen som är involverade. I presentationen ”Bosättningslagen och de temporära bostäderna” står bland annat att läsa: ”Byggande av modullägenheter till nyanlända kommer att bli kostsamt för kommunen” och ”Samtliga alternativ innebär att Göteborgs skattekollektiv kommer att få bära de extra kostnaderna”.

Komplicerat

Ersättning för boendekostnader kan fås genom tre olika typer av bidrag; bostadsbidrag, bostadstillägg samt bostadsersättning. Det är mycket svårt att få en bild av skillnaden mellan dessa och när det ena och/eller andra ska betalas ut. I vissa fall är hyrorna så höga att de boende inte har råd. Då blir försörjningsstöd aktuellt.

Ska de då få stöd måste hyresnormen höjas. Det får till följd att fler får ökat stöd vilket leder till kraftigt ökade kostnader för kommunen. Dessutom ökar den administrativa bördan varje månad. För att komma runt detta problem kan hyran sättas så lågt att höjning av hyresnormen inte behövs. Då får skillnaden mellan hyra och faktiskt kostnad betalas genom kommunbidrag. De ansvariga är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen vilket ytterligare försvårar ansvars- och kostnadsfördelning.

Hur ska vanliga människor få grepp om och kunna överblicka vidden av alla dessa kostnader för Göteborg? Det är svårt till och med för oss som dagligen jobbar med det. Kom upp ur era slutna, mörka rum och redovisa de faktiska kostnaderna!

Lars Hansson (SD)

kommunalråd, kommunstyrelsen Göteborg

Jörgen Fogelklou (SD)

distriktsordförande Göteborg