Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rasera inte det som ger färre gängkriminella

Elevers trygghet offras när Östra Göteborg genomför brutala nedskärningar i skolan. Vi uppmanar stadsdel och kommunstyrelse att stoppa varslet av trygghetsskapande personal tills den nya centrala skolnämnden tillträtt, skriver Madeleine Turesdotter och Hamideh Aghar, Lärarförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolorna i Östra Göteborg har fått stora och överraskande sparkrav på sammanlagt 40 miljoner. Utmarksskolan, där vi arbetar, höll sin budget fram till november 2017 och fick sedan ett besked att spara 4,5 miljoner under innevarande läsår. Detta sker sex månader innan ansvaret för alla skolors ekonomi övergår till en ny central skolnämnd, vars syfte är att verka för en mer likvärdig skola. Nedskärningen motsvarar nio tjänster på en arbetsplats med 55 anställda, det vill säga nästan 17 procent av elevernas absolut viktigaste resurs – personalen.

Raserar relationer

Nedskärningarna tvingar skolan att släppa väl fungerande personal som har stor förståelse för de särskilda behov som finns på skolorna i Göteborgs ytterområden. Det går inte att snabbt återskapa en fungerande personalgrupp som har byggt upp viktiga relationer över tid.

Vi tolkar nedskärningarna som ett desperat försök från Östra Göteborg att täcka sitt underskott genom att suga ut mesta möjliga ur sektor utbildning innan den försvinner från stadsdelen.

Svek mot utsatta unga

Svek mot utsatta unga gynnar gängkriminaliteten. Skolan arbetar parallellt med polis och sociala myndigheter för att stötta och vägleda de ungdomar som har det tuffast i samhället. Att slå undan benen på denna verksamhet är tecken på en kortsiktig och förödande samhällsplanering. Det enda som kan få unga människor att omvärdera en destruktiv livsstil eller extrema åsikter, är goda och långsiktiga relationer med vuxna de litar på. Pedagoger, assistenter, studiehandledare och skolvärdar sträcker sig långt utanför sina yrkesroller för att möta upp när livet är svårt. Varje dag vet vi att en pratstund med en vuxen som har tid och som bryr sig om, kan avgöra om de kriminella gängen skall lyckas med sin rekrytering eller ej.

Raserar tryggheten

För att bygga human-kapital och trygghet behövs ekonomiska resurser. Det räcker inte att starta en ny nämnd. Eleverna är värda personal som orkar ge dem både utbildning och trygghet. Riv inte upp ett kollegium som sedan inte kan återskapas efter övergången till en central nämnd. Dessa elever är inte bara vår framtid, de är här och nu.

Madeleine Turesdotter

Hamideh Aghar

Lärarförbundets representanter på Utmarksskolan i Kortedala