Rädda jordbruket från köttlobbyn

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den svenska debatten om EU:s jordbruksbudget mellan 2014 och 2020 hårdnar.

I ena debatthörnet finns särintresset representerat av landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Centerpartiet och den svenska köttlobbyn. De försöker styra över pengarna till den extremt bidragsberoende animalieindustrin. Huvuddelen av köttets produktionsvärde består nämligen av subventioner. Köttet subventioneras i flera led. Såväl djurhållningen som spannmålen subventioneras. I dag används 80 procent av den svenska åkermarken till foderodling.

Bidrar till utfiskning och skövling

Jordbruksstödet från EU, som uppgår till ca 500 miljarder kronor, sätter marknadskrafterna ur spel. De bidrar till utfiskning, exportsubventioner, regnskogsskövling (importerad kraftfoder från Brasilien) och är ett förkastligt slöseri med naturens resurser. Men när landsbygdsminister Eskil Erlandsson uttalar sig om förändringsarbetet i DN 27/12 rör hans krav i första hand slopat stöd till sådant som inte är jordbruksrelaterat, exempelvis stödet till golfbanor. Detta motiveras varken av miljö- eller konkurrensskäl.

ANNONS

Med en mer marknadsmässig jordbrukspolitik får landsbygdskommunerna mycket mer för pengarna. Nya konkurrenskraftiga träd kan odlas där nu foderodlingarna breder ut sig på grund av EU:s perversa bidragspolitik till jordbruket. Mer träd är bra för klimatet (binder koldioxid), Östersjön (ingen gödsel läcker ut) och miljön i stort.

Frågan om att utveckla jordbrukspolitiken genom att påbörja avvecklingen av köttsubventionerna är också en framtidsfråga för världen i sin helhet. Enligt FN:s miljöprogram, UNEP, krävs det ett globalt skifte mot en helvegetarisk diet för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

I det andra debatthörnet finns allmänintresset representerat av EU-minister Birgitta Ohlsson. Hon riktar skarp kritik mot Europeiska kommissionens rapport om översynen av EU:s långtidsbudget i DN 20/10. Hon är med rätta ”oerhört besviken” över att Europeiska kommissionen inte verkar för radikala reformer eller neddragningar inom jordbrukspolitiken.

Skattepengar till miljöförstöring

Som det ser ut nu så kommer tyvärr EU:s jordbruksbudget även fortsättningsvis att användas till miljöförstöring och resursslöseri, ända fram till år 2020. Minst. Våra barns och vår egen framtid förstörs genom att tusentals miljarder europeiska skattekronor subventionerar verksamhet som radikalt måste förändras för miljöns, landsbygdskommunernas och den svenska ekonomins skull.

Bidragen som Sverige får av EU har vi själva betalat in. De pengarna borde rimligtvis användas lika ansvarsfullt som statskassan i övrigt. Alliansen borde därför tydligt ta ställning för allmänintresset och kasta ut Centerpartiet ur regeringen och i ställen inleda konstruktiva jordbruks- och landsbygdssamtal med Miljöpartiet.

ANNONS

Jonas Paulsson

kommunalpolitiker för Miljöpartiet

ANNONS