Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är mycket olyckligt att strandskyddet har kommit att ställas mot en positiv landsbygdsutveckling, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Det är mycket olyckligt att strandskyddet har kommit att ställas mot en positiv landsbygdsutveckling, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Rör inte strandskyddet och skydda värdefull skog

Ett starkt strandskydd och skydd av värdefull skog är avgörande för den biologiska mångfalden och viktigt för klimatet. Därför skulle det vara oansvarigt av regeringen att försvaga strandskyddet och att inte skydda skogen, skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén, Naturskyddsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I debatten om regeringsbildningen har två mycket viktiga miljöfrågor hamnat i centrum: strandskyddet och äganderätten till skogen. Naturskyddsföreningen har i decennier hävdat vikten av ett starkt strandskydd och skydd av värdefulla skogar som helt centrala för att rädda den biologiska mångfalden och för att hantera den skenande klimatkrisen.

Både strandskyddet och skogen har varit föremål för utredningar inom ramen för januariavtalet och ligger nu på regeringens bord.

Vill stärka strandskyddet

Strandskyddet infördes på 50-talet som en reaktion på att många fritidsboenden byggdes längs stränderna, vilket försvårade tillgängligheten för allmänheten. I dag får man generellt inte bygga hus eller bryggor längs stränderna utan dispens.

En Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen beställt visar att en majoritet av svenska folket inte vill försvaga strandskyddet, och tre fjärdedelar vill stärka skyddet i högexploaterade områden kring städer och i kustområden.

Ställs mot landsbygdsutveckling

Vi har under lång tid kämpat för ett starkt, generellt strandskydd. Detta för att säkra allas tillgång till stränder, skydda viktiga områden för växt- och djurlivet både på land och i de grunda vattnen, samt för att stärka de obebyggda strandmiljöer som skyddar mot klimatförändringarnas effekter som översvämningar och som dessutom är en naturlig kolsänka.

Det är mycket olyckligt att strandskyddet har kommit att ställas mot en positiv landsbygdsutveckling när i stället ett attraktivt boende kan förenas med attraktiva naturupplevelser och ett grönt näringsliv. På olika platser i Sverige råder olika förutsättningar. Högt exploaterade områden behöver ett förstärkt strandskydd, medan risken för inskränkning i allemansrätten och ödeläggelse av värdefull natur är mindre i andra områden.

Det är hög tid att upphöra med ett ohållbart skogsbruk som innebär att skogar med höga naturvärden huggs ner. Strandskyddet får inte förändras.

Redan i dag finns det ett differentierat strandskydd och förra året gavs mer än 8 000 dispenser. Det är lättare att få dispens i så kallade LIS-områden, områden på landsbygden där utvecklingen kan förväntas gynnas av lättnader i strandskyddet. Systemet kan utvecklas och förbättras, men att luckra upp strandskyddet riskerar få mycket negativa konsekvenser.

Ohållbart skogsbruk

Den biologiska mångfalden i de svenska skogarna befinner sig i ett akut läge. Dagens ohållbara skogsbruk, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat vår natur i grunden och medfört en kris för den biologiska mångfalden. Skogens sociala och kulturhistoriska värden har samtidigt drabbats negativt.

Skydd av värdefulla skogar och ett förändrat skogsbruk är helt nödvändigt för att bevara skogens biologiska mångfald och friska skogsekosystem, som i sin tur bättre står emot störningar som ett förändrat klimat kan leda till som stormar, bränder och insektsangrepp.

I januariavtalet kom partierna överens om att genom en utredning undersöka möjligheten att stärka äganderätten till skogen, samtidigt som Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald ska förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Äganderätten är inte, och har aldrig varit, hotad. Vi har dock förståelse för att vissa markägare upplever att deras förfoganderätt hotas genom de lagstiftningar, mål och åtaganden som har tillkommit sedan dagens skogspolitik formades för snart trettio år sedan. Inte minst EU-inträdet har förändrat förutsättningarna för hur skogen kan brukas. Regeringen kan därför inte välja att bara gå vidare med vissa av skogsutredningens förslag som rör rätten att bruka skogen utan att balansera dessa så att de ligger i linje med såväl svensk miljölagstiftning som EU:s direktiv.

Avgörande beslut

Vi förväntar oss att riksdagspolitikerna lyfter blicken och tar in de komplexa samband som finns mellan strandskydd, skydd av skogen, den biologiska mångfalden och klimatet och fattar kloka beslut utifrån det. Det är hög tid att upphöra med ett ohållbart skogsbruk som innebär att skogar med höga naturvärden huggs ner. Strandskyddet får inte förändras så att allmänheten förlorar tillgång till strandområden, viktiga ekosystem skadas och de naturliga klimatlösningarna försvagas.

Vi befinner oss i ett kritiskt läge. Klimatet skenar och den biologiska mångfalden utarmas allt snabbare. De beslut som fattas nu kommer att få en stor betydelse för framtida generationer. Vi förväntar oss att våra riksdagspolitiker inser allvaret i situationen och ser till att värdefulla skogar skyddas och att ett starkt och generellt strandskydd finns kvar.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

LÄS MER: Strid om strand och skog kan hota regeringen

LÄS MER: Konflikten om skogen landar hos politikerna

LÄS MER: Kritik mot förslag för strandskydd