Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rör inte Kulturkalaset – låt andra fylla på Julstadens kassa

Om Kulturkalaset är göteborgarnas fest så är Julstaden riktad mot turismen och primärt en angelägenhet för köpmännen och hotellnäringen. Göteborgarnas skattepengar ska inte bekosta sådant som i första hand näringsidkare ska finansiera. Rätta därför till misstaget inför nästa år och för inte över pengar från Kulturkalaset till Julstaden, skriver professorerna Tommy D Andersson och Ove Sernhede samt en lång rad kulturprofiler.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs Kulturkalas är över för i år. Styrelsen för Göteborg & Co har fått ta emot kritik för att man omfördelat sina resurser. Den konstnärliga ledaren, Mia Samuelsson, avgick i våras i protest mot att Julstaden plockade fjädrar från Kulturkalaset.

De senaste decenniernas omställning av Göteborg från tillverkningsindustri till en ny kunskapsintensiv och evenemangs- och turistbaserad ekonomi har i flera avseenden varit framgångsrik. Men stadens politik för denna omvandling har skapat en ojämlik och skiktad stad, en stad av vinnare och förlorare.

Det Göteborg som växte fram efter Andra världskriget var en del av den välfärdsstat som hade en politik för att fördela välståndet. Klyftorna minskade och den sociala sammanhållningen stärktes också i Göteborg. Mellanmänskliga möten på arbetsplatser och i det offentliga rummet skapade en samhörighet som var grunden för en gemensam framtidstro.

Viktiga mötesplatser

Dagens segregerade Göteborg har gjort det viktigt att skapa mötesplatser där människor med skilda bakgrunder, erfarenheter och sociala positioner kan träffas. Göteborg & Co är ett av stadens verktyg för att nå dessa mål.

Under Kulturkalaset fungerar stadens torg och parker som ett gemensamt vardagsrum. Gammal och ung, från förort och från innerstad, visar sin uppskattning för stora och små artister från Mellanöstern såväl som från Majorna.

Göteborg & Co arbetar sedan 1980-talet med mottot: ”... att göra Göteborg till en attraktiv stad att leva i, arbeta i och besöka”. I den ordningsföljden. Staden måste i första hand vara till och utvecklas för sina invånare. En stad som är attraktiv för sina egna invånare lockar också till sig besökare.

Göteborg & Co står i dag inför organisatoriska utmaningar som kräver att man har en tydlig kompassriktning för hur stadens alla evenemang skall finansieras. Göteborg & Co är ett helägt kommunalt bolag som finansieras via skattemedel.

Detta innebär att man skall bidra till att utveckla staden för alla invånare och prioritera projekt som skapar värde för sina medborgare. Projekt som bygger broar mellan olika grupper och som stärker den sociala sammanhållningen.

Vi menar att göteborgarnas skattepengar skall användas för evenemang som skapar stort värde för stadens invånare. Evenemang som skapar värden för andra intressenter måste också finansieras av dessa.

Om Kulturkalaset är göteborgarnas fest så är Julstaden riktad mot turismen och primärt en angelägenhet för köpmännen och hotellnäringen. Viljan att få snurr på kommersen året runt har vinter-öppnat Liseberg och illuminerat Avenyn, vilket kostar stora summor. Men var tredje göteborgare har sina rötter i andra länder och långt ifrån alla göteborgare firar jul.

När intresset från näringsidkare att bidra till finansieringen av Julstaden sviktade beslöt Göteborg & Co förra hösten att flytta över 2,4 miljoner från göteborgarnas Kulturkalas till evenemanget Julstaden. Vi menar att detta beslut strider mot idén om hur våra skattemedel skall användas och det går på tvärs mot det som måste vara Göteborg & Co:s kompassriktning.

Att göra Göteborg till en stad som människor vill bo i, arbeta i och besöka är en utmärkt devis att arbeta efter. Kulturkalaset kan naturligtvis inte bryta segregation och ojämlikhet hur mycket resurser det än ges, men det är viktigt att värna alla evenemang och verksamheter som kan bidra till att skapa utvecklande möten och mellanmänskliga relationer.

Samfinansiera kommersiella evenemang

Vi menar därför avslutningsvis att:

  • Göteborg & Co kommunala medel ska primärt användas till att skapa värden och utveckla staden för dess invånare;
  • Göteborg & Co tar fram finansieringsformer där evenemang som skapar värden för kommersiella aktörer också samfinansieras av dessa aktörer;
  • Göteborg & Co inför höstens beslut om nästa års Kulturkalas rättar till misstaget att föra över medel från Kulturkalaset till Julstaden och återger Kulturkalaset en erforderlig budget för att fullgöra sitt uppdrag.

Tommy D Andersson

professor, School of Business, Economics, and Law, Göteborgs universitet

Ove Sernhede

professor, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Lotta Lundgren

programledare

Zerjon Abebe

kulturproducent

Roy Andersson

filmregissör

Tomas von Brömssen

skådespelare

Olivia Bergdahl

poet

Gizem Erdogan

skådespelare

Kristina Ros

dramaturg

Jeanette Langert

koreograf

Johan ”Red Top” Larsson

Pustervik

Marika Hedemyr

konstnär

Klas Eriksson

konstnär

Johan Kylén

kulturarbetare