Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Rödgrönrosa inte att lita på när blandstaden ska byggas

Planläggningen av den täta, småskaliga blandstaden Nya Hovås har skötts föredömligt – ända tills kommunens nya byggbolag med de rödgrönrosa vid rodret tog över. Nu slängs småskalighet och arkitektvinnande kvaliteter över bord, skriver kommunalrådet Martin Wannholt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Martin Wannholt, kommunalråd Göteborgs kommunstyrelse
Martin Wannholt, kommunalråd
Göteborgs kommunstyrelse

Göteborgs bostadsproduktion har denna mandatperiod äntligen börjat öka. Dock fortfarande långt ifrån att nå de nivåer som efterfrågas och som politiskt utlovats. Men budskapet har varit tydligt: ökande volymer, utan att ge avkall på kvalitet. Men Göteborgs stad och det rödgrönrosa styret klarar tyvärr inte av att leverera. Man är som alltid snabba med att ställa krav på privata aktörer, medan den egna verksamheten tillåts underprestera. Mycket. Låt mig ta två exempel.

Hamnade i långbänk

Först gäller det detaljplanen för Skeppsbron, vilken tog ett decennium att färdigställa. Den har vunnit laga kraft sedan ett och ett halvt år. Kommunala Framtiden AB, som fick markanvisningen, borde alltså redan byggt och färdigställt bostäderna. Skrivit kontrakt och överlämnat nycklar till förväntansfulla människor som stått i kö på Boplats. Men icke, ingen byggstart i sikte. Trots att de rödgröna förra mandatperioden stoppade mitt förslag till omtag av planen (i ett år), i syfte att fördubbla exploateringen och därmed undvika en halv miljard kronor i förlust för kommunen. Men det var ju så bråttom.

Sedan gäller det Hovås. Nya Hovås i västra Göteborg växer fram för fullt med 1 300 nya bostäder i flerbostadshus och 1 000 nya arbetsplatser. Villaområdet kompletteras med en stilig småskalig blandstad med mycket högre täthet. Men nu sviker Göteborgs stad, via Framtiden AB och det nya kommunala byggbolaget, tidigare löften givna mot såväl näringslivet som medborgarna. En präktig förtroendeskandal är under uppsegling.

Ska inte bygga förort

Kommunala Familjebostäder har varit med på hela resan och skulle bygga 350 hyresrätter uppe på Uggleberget, med 13 höghus och tre låghus. Fastigheter som kommer att synas från alla håll och på ett tongivande sätt spegla bilden av Nya Hovås. Hela vägen har Familjebostäder varit överens med näringslivet (övriga sju fastighetsbolag) om den gemensamma visionen. Bygga vacker småskalig blandstad – inte bygga förort. Det har också alla åtta aktörer stått upp för på alla föredömliga medborgardialoger som genomförts sedan start.

Men under resans gång har de rödgrönrosa, med stöd från alliansen, sjösatt ett kommunalt byggbolag. Nu är det detta byggbolag som ska bygga, på direkt order från Framtiden AB:s politiska styrelse, inte Familjebostäder. Vad händer då?

Ja, detaljplanen har vunnit laga kraft sedan två år och alla övriga aktörer inom Nya Hovås bygger för fullt enligt visionen. Framtiden AB går däremot först nu ut med sin upphandling, trots att vägnätet är färdigt för byggstart i går. En upphandling som är skriven så att man måste lägga bud på allt eller inget, det vill säga det blir bara de stora byggdrakarna som kan lägga anbud. Det handlar om ett fåtal bolag aktiva i Göteborg som klarar ett projekt på en halv miljard plus med dagens marknadssituation. Vill man ha en bra byggupphandling i Göteborg – med fler anbud, ökad kvalitet och prispress – får man lägga sig i nivån hundra miljoner kronor. Den mångfald och konkurrens kommunens politiker säger sig vilja ha på marknaden motarbetas av – Göteborgs stad.

Ignoransen tycks total

I visionen, som Göteborgs stad ställt sig bakom fullt ut under hela processen, lyfts variation, kvalitet och småskalighet fram. Familjebostäder har också varit på första sidan i tidningen med sin lyckade arkitekttävling. Men nu är det kommunala byggbolaget och Framtidens styrelse som styr och ignoransen tycks vara total. I underlaget öppnar kommunens byggbolag upp för långtgående avsteg från kvalitetsmålen i visionen: i stället för fasader i svenskt skiffer (som man stolt presenterat från de vinnande arkitektbolagen Fojab och Liljewalls), kan man nu acceptera importerad eternit (cementplattor) som fasadmaterial.

Småskalig blandstad eller förort? Röd, grön eller rosa eternit?

Vidare premieras förenkling i stället för kvalitetskrav. I upphandlingen ställs inte krav på att ta in en enda timma från vinnande arkitekter för att säkerställa kvaliteterna.

Skickar helt fel signaler

Så vad skickar detta för signaler till näringslivet och medborgarna? Kan man lita på Göteborgs stad? Övriga aktörer avstår ju från egen vinstmaximering, eftersom de lovat bygga enligt visionen. Totala värdet för alla fastigheter som byggs är ju också beroende av att alla håller vad de lovat. Gäller inte detta för Framtiden AB?

Om det är något som har genomsyrat hela detaljplaneprocessen i Nya Hovås, så är det den kraftfulla medborgardialogen med verkligt inflytande. Ska nu förtroendet för allt som uppnåtts försvinna, därför att det som Familjebostäder presenterade för medborgarna inte längre gäller?

Framtidens styrelse ska fatta investeringsbeslut nu på fredag. Det vore rimligen ett bra tillfälle att dra tillbaks upphandlingen för omtag enligt givna löften. Framför allt borde ju alliansen i komunstyrelsen reagera. Man kan ju inte i uttalande och på pappret hävda att man är för ett bättre näringslivsklimat om man inte agerar, när de rödgrönrosa som vanligt trampar fel?

Martin Wannholt

kommunalråd

Göteborgs kommunstyrelse