Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är viktigt att få till en god stadsmiljö och en bra dialog med kringboende när vi utvecklar områden. Det behöver byggas på många fler platser i Göteborg i stället för att pressa in för mycket i en plan, skriver debattörerna.

Rödgrön desperation får bisarra konsekvenser

Viljan att lyssna till de närboende är tyvärr något som saknas hos de rödgröna i byggnadsnämnden i frågan om förtätning av Toredammen. Förtätning till varje pris funkar inte, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Tät blandstad, 24/11

Älvsborgs Egnahemsförening skriver om att förtätningen av Toredammen bör ske med förnuft. Vi i Alliansen delar åsikten att det samordnade förslaget om 130 nya bostäder som de kringboende kan tänka sig är mer passande på platsen än de rödgrönas inpressade förslag.

Viljan att lyssna till de närboende är tyvärr något som saknas hos de rödgröna i byggnadsnämnden i detta fall. Att inte föra dialog med närboende skapar irritation och riskerar resultera i överklaganden. Tyvärr ligger Göteborg i topp gällande kommuner där bostadsplaner överklagas mest av medborgarna. 66 procent av alla detaljplaner överklagas i Göteborg medan genomsnittet i riket är 22 procent.

Orimlig ökning

När förslaget till detaljplan för Toredammen behandlades i nämnden ställde vi oss positiva till fastighetsägarens ambition att utveckla sin fastighet då det finns ett stort behov av hyresrätter i området. Däremot vänder vi oss mot att gå från ett förslag om 70-80 nya bostäder i planbeskedet till 250 nya bostäder i detaljplanen. En ökning till cirka 130 nya bostäder är i sammanhanget ett mer rimligt jämkningsförslag som även Egnahemsföreningen kan tänka sig.

De rödgröna driver fram sådana här förslag eftersom man brustit i bostadsbyggandet i över 20 år. Hittills i år har endast 871 bostäder i planer godkänts, vilket ska jämföras med de 5 000 bostäder som är målsättningen. Det finns en desperation, som ger bisarra konsekvenser i detaljplaner som Toredammen. I stället för att få en plan som sedan överklagas i långa processer kan man i detta fall finna ett kompromissförslag som ändå ger ett ökat tillskott i området.

Vi vill öka bostadsbyggandet och byggtakten i Göteborg. Det är viktigt att få till en god stadsmiljö och en bra dialog med kringboende när vi utvecklar områden. Det behöver byggas på många fler platser i Göteborg i stället för att pressa in för mycket i en plan.

Axel Josefson (M)

ledamot i byggnadsnämnden

Ann Catrine Fogelgren (L)

vice ordförande byggnadsnämnden

Hampus Hagman (KD)

ledamot byggnadsnämnden