Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd Göteborg

Rödgrön äldrepolitik inget att eftersträva

Anställda i äldreomsorgen förtjänar en politik som skapar rätt förutsättningar och där effekterna av satsningar på personal och arbetsmiljö tydligt märks, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Äldreomsorgen, 16/2 och 24/2

En tredjedel av de anställda inom äldreomsorgen vill lämna sitt arbete, enligt en rapport från Kommunal, de vill inte arbeta kvar utifrån de arbetsvillkor som råder i dag. Göteborg hamnar på tredje plats i landet med flest som vill sluta. Dessa siffror talar tydligt om att den politik som i dag bedrivs av det rödgröna styret inte kan erbjuda en arbetsmiljö där personalen trivs. Trots flera år av löften.

Flera anställda inom omsorgen kontaktade mig med anledning av min debattartikel. De är besvikna och frustrerade över sin situation, höga sjuktal och stressig miljö. Under alla år har utvecklingen gått åt fel håll och den negativa trenden kvarstår.

Medarbetarna ska prioriteras

Den senaste medarbetarenkäten visar att nöjdmedarbetarindex ligger på samma nivå som 2016 – 55 på en skala 1–100. Nu måste ledarskapet och inflytande för medarbetarna prioriteras. Cheferna är grunden för att de anställda ska få en bra arbetsmiljö. Därför måste vi eftersträva färre medarbetare per chef inom omsorgen.

Lär av de privata aktörerna

Jobbhälsobarometern för 2017 visar att de anställda inom privat äldreomsorg kan påverka brister i arbetsmiljön, hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetspass, chefers yrkesskicklighet är hög vilket ökar motivationen hos de anställda. De privata alternativen har friskare anställda och färre sjuka. Införandet av valfrihet inom hemtjänst kommer innebära att anställda har möjlighet att välja den privata sektorn istället.

Tid för handling

Liberalerna i Göteborg har ett program med 30 förslag för att lyfta äldreomsorgen. I programmet slår vi fast att personalen är den viktigaste kvalitetsfaktorn. De måste ges förutsättningar att göra sitt jobb på som inte framkallar stressrelaterade sjukdomar. De förtjänar en politik som skapar rätt förutsättningar och där effekterna av satsningar på personal och deras arbetsmiljö tydligt märks. Att upprätthålla kvaliteten i välfärden är kommunens största utmaning när allt fler lever längre. Den utmaningen tar vi oss gärna an efter valet.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd Göteborg