Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rättvisa arbetsvillkor. Jag önskar att vi kunde se en tydligare ansträngning från alla EU:s medlemsländer där fler kommer i arbete och där arbetsförhållandena förbättras för samtliga medborgare – för unga och äldre, kvinnor och män, skriver Cecilia Wikström.

Rättvisa jobb och sociala frågor hör hemma på EU-nivå

Rättvisa arbetsförhållanden, samma möjligheter för alla att komma ut i arbetslivet och en högre social standard bör vara grundläggande rättigheter för alla medborgare i EU. Därför behöver vi gemensamma regler, skriver Cecilia Wikström (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just nu jobbar Socialdemokraterna under ledning av statsminister Stefan Löfven (S) med att förbereda ett socialpolitiskt toppmöte som kommer att äga rum i Göteborg i november. Det uttalade målet med mötet är att främja tillväxt och rättvisa jobb och EU-ländernas stats- och regeringschefer är alla inbjudna.

Mötet sker i samarbete med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och man vill bland annat lyfta kvinnors deltagande på den europeiska arbetsmarknaden och hur anställda genom vidareutbildning snabbare ska kunna anpassas till en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Finanskrisen 2008 har satt spår i Europa. Arbetslöshet, ungdomar i utanförskap och stora lönegap har präglat Europas arbetsmarknad sedan krisen bröt ut. Siffror från EU-kommissionen visar att EU i år, för första gången sedan 2008, har uppnått en sysselsättningsgrad på 70 procent av befolkningen. Ungdomsarbetslösheten har också minskat.

För stora klyftor

Men klyftorna mellan exempelvis ungdomar i Nederländerna, där siffran år 2015 låg på drygt fyra procent, jämfört med Italiens 21,4 procent är alldeles för stora. Mer kraftfulla åtgärder måste till för att få fler ungdomar i arbete. Vi behöver också fokusera på att minska könsskillnaderna på den europeiska arbetsmarknaden, eftersom kvinnors löner i genomsnitt är 16 procent lägre än mäns. Utvecklingen går för långsamt och krafttag måste tas.

Jag har förstått att flera partier, däribland Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, inte vill ställa sig bakom innehållet i den sociala pelaren. Bör inte rättvisa arbetsförhållanden, samma möjligheter för alla att komma ut i arbetslivet och en högre social standard vara grundläggande rättigheter för alla medborgare i EU?

För många en avlägsen dröm

Jag uppmanar här samtliga partier att delta i arbetet för ett mer rättvist, tryggt och socialt Europa, där fler människor får del av de rättigheter som vi i vårt land tenderar att ta för givna, men som fortfarande är avlägsna drömmar för alldeles för många av EU:s medborgare.

Jag önskar att vi kunde se en tydligare ansträngning från alla EU:s medlemsländer där fler kommer i arbete och där arbetsförhållandena förbättras för samtliga medborgare i EU – för unga och äldre, kvinnor och män. Därför föreslår jag följande åtgärder för ett starkare Europa:

Skapa enkla jobb

  • Vi lever i en snabbt föränderlig tid, där det viktigaste för att tackla arbetslösheten är att skapa fler jobb. Fokus bör vara att skapa enklare jobb, som gör det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden för dem som nu står utanför den.
  • Det är naturligtvis också viktigt att vi samtidigt fortsätter att vara en kunskapens, entreprenörskapets och forskningens kontinent som satsar stort på hållbara, högutbildade jobb som skapar tillväxt och välstånd och som är anpassade till allt mer automatiserade samhällen.
  • Ett fördjupat europeiskt samarbete på alla områden, inte bara vad gäller den inre marknaden, handel med tredje länder eller en gemensam utrikespolitik, utan också där sociala frågor och rättvisa får plats. Vi måste tillsammans göra allt för att motarbeta terrorism och söka gemensamma svar på miljöns och klimatets utmaningar.
  • Att underlätta för EU-medborgare att röra sig fritt i Europa, att investera i hållbara samhällen och att satsa på våra unga genom exempelvis Erasmusplusstudier och andra kulturella utbyten bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Kliv ner från åskådarläktaren

Kritiker hävdar att sociala frågor inte hör hemma på EU-nivå, utan att det bör vara upp till varje medlemsland att sätta sina egna regler. Verkligheten visar att det bör vara precis tvärt om. Vi kan inte låta nationalistiska och populistiska röster dominera och stegvis utarma den politiska debatten. Vi kan bara lösa framtidens utmaningar och ta oss starkare ur kriser om vi löser dem tillsammans.

Sverige och Europa står nu inför ett nästintill ödesmättat vägval. Antingen kan vi välja att stanna upp i utvecklingen och i stället hålla oss till ett Europa där vart och ett av våra medlemsländer på det sociala området arbetar var för sig, eller också kan vi välja att stödja förslaget om en social pelare. För mig är det självklart att vi i Sverige bör föregå med gott exempel och övertyga andra länder att följa efter. Det är dags för oss att kliva ner från åskådarläktaren och se toppmötet i Göteborg som en möjlighet att lägga en plattform för framtidens europeiska socialpolitik.

Cecilia Wikström (L)

Europa- parlamentariker