Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Rättegångskostnaden drabbar inte den enskilde

Kostnaderna för den uppmärksammade rättegången faller på Centrum för rättvisa och inte på den enskilde medborgaren, skriver Partilles kommundirektör Per Bäckström i en replik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

24/6 Plånboksstorleken får inte avgöra om man kan strida för sin rätt

I Partille kommun gäller att kostnaden för att anlägga gator inom ett visst område inte ska behöva bäras av kommunens samtliga skattebetalare, utan bara av de personer som i första hand har nytta av dem. Förfarandet är i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser.

Centrum för rättvisa, som även står bakom debattartikeln jag nu svarar på, driver en domstolsprocess mot Partille kommun. Organisationen menar att kommunen, genom sättet som gatukostnader tas ut, ska ha kränkt enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Tingsrättens bedömning

Partille kommun tar sådana anklagelserna på stort allvar och en skyldighet infinner sig för kommunen att få de rättsliga frågorna i tvisten utredda. Genom upphandling har Partille kommun tillsett att en advokatbyrå med kompetens inom fri- och rättighetsområdet finns att tillgå bland annat för situationer som den här och i den tingsrättsprocess som ägt rum har advokatbyrån agerat juridiskt ombud för kommunen.

Vidare konstaterar Partille kommun att det är Centrum för rättvisa, och inte den enskilde som organisationen företräder, som står för kostnaderna i domstolsprocessen. De aktuella kostnaderna drabbar alltså inte den enskilde.

Tingsrättens dom i sakfrågan är i linje med kommunens uppfattning. Bedömningen som rätten gör är att den enskilde Partillebons fri- och rättigheter inte har kränkts genom gatukostnadsuttaget. Centrum för rättvisa har enligt tingsrätten därmed haft fel i sina anklagelser mot Partille kommun. Som en konsekvens av utgången i målet följer att Centrum för rättvisa får bära kommunens rättegångskostnader.

Ställt frågor

Centrum för rättvisa har nu valt att utnyttja möjligheten att överklaga tingsrättens dom i sakfrågan om gatukostnadsuttaget. Möjligheten att överklaga tingsrättens dom är inte enbart förbehållen Centrum för rättvisa. Den tillkommer också Partille kommun.

Kommunen är nöjd med tingsrättens dom i sakfrågan om gatukostnadsuttaget. Kommunen har heller inte med självklarhet ansett det motiverat att överklaga tingsrättens beslut om nedsättning av de rättegångskostnader som kommunens juridiska ombud har begärt betalt för. Det kan heller inte ha undgått den insatta läsaren att kommunen ställt frågor till advokatbyrån, som företrätt kommunen, om omfattningen av de begärda rättegångskostnaderna, då tingsrättens nedsättning av de begärda rättegångskostnaderna har varit stor.

Vidare konstaterar Partille kommun att det är Centrum för rättvisa, och inte den enskilde som organisationen företräder, som står för kostnaderna i domstolsprocessen. De aktuella kostnaderna drabbar alltså inte den enskilde.

Vid en sammantagen bedömning skulle det därför vara relevant att få en förnyad prövning av de begärda rättegångskostnadernas skälighet. Kommunen följer därför med intresse den prövning i hovrätten som advokatbyrån väljer att driva i eget namn.

Per Bäckström, Kommundirektör