Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nödläge. Genom tiderna har båtarnas storlek ökat men Fiskebäcks hamn har inte följt med i utvecklingen. Båtarna kommer helt enkelt inte in vilket har resulterat i att Skagen i allt högre utsträckning blivit vår knutpunkt. En del av båtarna ligger i dag i Frihamnen, men måste flytta när staden bygger ut, skriver debattörerna

Rädda fisket – bygg ut hamnen i Fiskebäck

Fiskebäck är hemmahamn för landets största fiskeflotta. I takt med att båtarnas storlek ökat har dock Skagen i allt högre utsträckning blivit knutpunkt då Fiskebäcks hamn inte följt med i utvecklingen. Göteborgs stad har nu ett utmärkt tillfälle att rusta upp kommunala Fiskebäcks hamn så att både fiskefartyg, forskningsbåtar och kustbevakning ges utrymme, skriver bland andra Robert Ahlström, fiskare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sedan historisk tid har kustlandskapen kring Kattegatt och Skagerrak dominerats av fisket och beredning av fisk med tyngdpunkt i och omkring Göteborg. Fiskebäck i Göteborgs kommun är idag en av landets största fiskhamnar sett till antal hemmahörande båtar och tonnage. Dessutom är Göteborgs fiskhamn centrum för distribution och förädling av fisk, sill och skaldjur som till största delen passerar fiskauktionen där. Göteborg har varit och är fiskets huvudstad!

Det svenska yrkesfisket är företagsamhet på naturens villkor. Det som kallas storskaligt fiske är i dag ett miljövänligt och hållbart nyttjande av havets resurser och benämns mer korrekt som det pelagiska fisket. Det är ett fiske som inte är kustnära utan bedrivs långt ut.

Utvecklingen går mot mer hållbara alternativ och storleken på båten är inte en del av problemet utan lösningen på hur vi i framtiden kan säkra ett svenskt fungerande fiske. Genom kvoter, utkastförbud och utvecklade fiskeredskap är dagens svenska pelagiska fiske ett föregångsexempel på hur man skall göra för att utveckla en aktiv förvaltning av havets resurser.

För att möjliggöra flexibilitet mellan fiskare har också byten av kvoter mellan fiskare kommit till. Då säkerställs fiskets lönsamhet i ett långsiktigt hållbart nyttjande och att levande kust och skärgårdar säkerställs.

Fiskebäck är hemmahamn för landets största fiskeflotta. För att klara av dagens krav på rationell och lönsam fiskenäring blir fartygen allt större. De senaste tillskotten av ståltrålare är på 50 – 60 meter med ett tonnage på mellan 1 000 – 1 500 bruttoton. Flottan i Fiskebäck utgörs för närvarande av 16 fartyg och ett antal bunkerfartyg som i dagens läge inte ryms i hamnen eller har ett djupgående som gör att de inte kan klara farleden in till hamnen. Fiskerinäringen i Fiskebäck ger cirka 200 arbetstillfällen direkt och till detta kommer arbeten indirekt för underleverantörer i storleksordningen med cirka 100 arbetstillfällen.

Skagen ny knutpunkt

Genom tiderna har båtarnas storlek ökats men Fiskebäcks hamn har inte följt med i utvecklingen. Hamnen är anpassad för hur det såg ut för 25 år sedan. Båtarna kommer helt enkelt inte in och det har resulterat i att Skagen i Danmark i allt högre utsträckning blivit vår knutpunkt. Göteborg som sjöfartsstad med Skandinaviens enda hamn för djupgående fartyg klarar inte att möjliggöra att vi kan angöra vår hamn och utföra nödvändiga reparationer och underhåll vid kaj i hemmahamnen.

Det läggs mellan 30 – 40 miljoner kronor varje år på reparationer, service och underhåll på våra fartyg i Skagen, vilket skulle kunna generera cirka 50 nya arbetsplatser i Fiskebäck. Det är beklämmande att inte dessa arbetstillfällen kan tillfalla vår egen hamn och bygd, utan skall hamna i Danmark. Vi tappar både utveckling och många arbetstillfälle, vilket är synd.

I dag får några av våra båtar ligga vid Frihamnen. Men staden utvecklas och Frihamnen skall bebyggas. Då måste fiskebåtarna flytta vilket är ett öde som vi delar med kustbevakningen som i dag också ligger där.

Det innebär att i fiskets huvudstad inte har tillräckligt djup för att möjliggöra att fiskebåtar och kustbevakningen kan ligga i Göteborg.

Göteborgs Hamn har förtjänstfullt tittat på möjligheterna att hitta annan plats för våra båtar och kustbevakningen. Det har visat sig vara svårt att hitta den platsen – alla platser används. Det är i grunden bra – det visar att sjöfarten har betydelse. Göteborgs stad ser nu också över möjligheten till att få till en fiskestrategi vilket också är ett välkommet initiativ. Men det måste följas upp med konkreta åtgärder kring Fiskebäcks hamn.

Unik möjlighet

Vi har nu en unik möjlighet att rusta upp den kommunala Fiskebäcks hamn så att både fiskefartyg, forskningsbåtar och kustbevakning ges utrymme. All infrastruktur, verkstäder och faciliteter finns på plats för att nå en utbyggd hamn. Göteborgs stad har i olika omgångar utrett frågan och det finns – vilket är mycket glädjande – en ökad förståelse för havet och fiskets betydelse.

Vi kan inte ha en situation där de främsta exponenterna för Göteborg är knutna till hav och fiske – med allt från Feskekörka till fiskeauktionen och samtidigt inte ge möjlighet för vår fiskeflotta att komma in till sin hemmahamn i Göteborg

Nu finns möjligheten att en gång för alla möjliggöra att fisket fortsatt kan vara en betydelsefull näring och kustbevakningen kan få en permanent plats. En gemensam aktionsplan mellan Göteborgs stad, fiskare, kustbevakning och andra näringsidkare behöver skyndsamt tas fram. Först då kan vi svara upp mot bilden av Göteborg som fiskets huvudstad.

Robert Ahlström

fiskare, GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland

Lars-Uno Bryngeld

fiskare, GG 505 Polar

Kurt Claesson

fiskare, GG 203 Ginneton, S 205 Ceton