Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Svante Thorsell,  advokat. Överåsparken med Villa Överås.
Svante Thorsell, advokat. Överåsparken med Villa Överås.

Rädda Överåsparken – stoppa Wallenstams bygge

Överåsparken. Här vill börsnoterade Wallenstam med avsaknad av stil, smak och känsla för kulturvärden bygga höghus till glädje för de få, till förfång för de flesta. Det bör inte få ske, skriver advokat Svante Thorsell.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ettusenfemhundra meter från Korsvägen. Sjuhundra meter från Liseberg ligger Överåsparken. En uppskattad parkmiljö för dem som besöker Göteborg, göteborgarna själva och de kringboende. Ett område med uthålliga värden.

På 1860-talet anlades här den slottsliknande byggnaden Överåsvillan, aktuell för att skyddas som byggnadsminne och kring den parken med exotiska träd, en större damm med en typisk biotop: vattensalamandrar, fladdermöss och den mindre vitryggade hackspetten. En tid var Överåsparken tänkt som Göteborgs Botaniska Trädgård. Det blev den inte. Här vill börsnoterade Wallenstam med avsaknad av stil, smak och känsla för kulturvärden bygga höghus till glädje för de få, till förfång för de flesta. Det bör inte få ske.

Villa Överås med omgivande park ligger på historisk mark mellan Örgryte Gamla och Nya Kyrka.

Villa Överås med omgivande park ligger på historisk mark mellan Örgryte Gamla och Nya Kyrka. Parken har tillhört familjen Dickson. James Dickson lät här år 1861 uppföra den palatsliknande villan. Kring den anlades en påkostad park i engelsk stil med exklusiva, ofta exotiska träd. Huset och parken påminner om en viktig epok i Göteborgs historia, kanske dess storhetstid, som har och bör värnas och vårdas.

Börsnoterade Wallenstam vill enligt ansökan till byggnadsnämnden här bygga tre byggnader i fem våningar omfattande åttiofem lägenheter för äldreboende och en förskola. Byggnadsvolymen är omfattande, för att inte säga skrämmande, cirka 9 000 kvm och höjden över 15 meter från markplan. Allt enligt Wallenstams ansökan om att ändra detaljplanen. Högt över marken svävar här Wallenstams vision av moderna byggnader i glas, stål och betong.

Wallenstam har köpt villan med omgivande del av parken för 66 miljoner kronor av Equmeniakyrkan. Trots att marken är helprickad, det vill säga inte får bebyggas.

Wallenstam har köpt villan med omgivande del av parken för 66 miljoner kronor av Equmeniakyrkan. Trots att marken är helprickad, det vill säga inte får bebyggas. Samtliga gällande planer, från översiktsplan till detaljplan, förbjuder allt byggande inom hela Överåsparken av hänsyn till göteborgarnas intresse och parkens mycket viktiga kultur- och miljövärden. Byggförbudet är med andra ord totalt. För att genomföra sina planer måste Wallenstam ”välta ikull” samtliga gällande planer samt övertyga Länsstyrelsen om att Överåsvillan och hela parken inte skall byggnadsminnesförklaras.

Hur skall Hans Wallenstam förklara börsbolagets köp inför Wallenstams (publika) bolagsstämma i dag 2/5 på Elite Park Aveny Hotel?

Vanligen kan en kulturfastighet med byggförbud aldrig ge någon avkastning till ägaren. Underhåll och hyror kan oftast bara gå jämt upp. Såväl fastighetsnämndens chef, Martin Öbo, som stadsbyggnadskontorets planchef, Martin Storm, har bedyrat att inga som helst löften lämnats till Wallenstam. Om det inte ånyo är en tyst överenskommelse – en blinkning – i göteborgsandans tecken torde fastigheten därför helt sakna marknadsvärde.

Hur skall Hans Wallenstam förklara börsbolagets köp inför Wallenstams (publika) bolagsstämma i dag 2/5 på Elite Park Aveny Hotel?

Det finns ändå en uppsida, kanske inte för börsbolaget? Säljaren Equmeniakyrkan, bildat 2011, ägs i sin tur av olika frikyrkor däribland den kyrka Hans Wallenstam själv tillhör; Betlehemskyrkan – Equmeniakyrkan. De 66 miljonerna kan uppfattas som en gedigen kollekt från börsbolaget till kyrkan: Till glädje för kyrkan, till förfång för aktieägarna kan tänkas?

Betlehemskyrkan är i sin tur ensam ägare till ett betydande fastighetsbolag, Proprius Förvaltnings AB, balansomslutning cirka 140 miljoner kronor, vars äldreboende man gärna vill att Wallenstam skall ta hand om. Då kan en ”gåva” av de 66 miljonerna vara en bra början på fortsatta affärer. Här finns åtskilligt att utforska för grävande journalister och här kan finnas lojaliteter och tysta överenskommelser som blandas i betong, gudstro och pengar. Här finns en doft av ett Fixargöteborg av känt märke som Hans Wallenstam bör förklara för sina aktieägare och Göteborg vid dagens stämma.

Det är själva byggandet det är fel på. Det skall helt enkelt inte byggas i parken.

Jag bor på Överås Parkväg, granngatan till parken. Man kan beskylla mig för att vara partisk. Ja, det är jag. Och det är jag stolt över. Hans Wallenstam med börsbolaget är också partisk och det är allt i sin ordning, men det är göteborgarnas rätt att bekämpa all byggnation i Överåsparken.

Det finns inga invändningar mot äldreboendet Vasahemmet. Det är omvittnat en mycket välskött och uppskattad institution. Vi har inga synpunkter på byggnadernas innehåll och användning. Det är själva byggandet det är fel på. Det skall helt enkelt inte byggas i parken. Av dessa skäl har Länsstyrelsen i april mottagit en ansökan om att villan och hela parken skall byggnadsminnesförklaras.

Man kan ondgöra sig över att en detaljplan från 1976 medgav tillkomsten av en T-formad gata in i Överåsparken med 18 nya radhus. Det var dumt. Men det kan inte vara skäl att i dag ge Wallenstam rätt att göra nya dumheter i parken.

Saken är större än Örgryte och Wallenstams intressen. Det är ett kultur- och naturarv för alla.

Därför demonstrerar vi i dag när Wallenstam har bolagsstämma på Park Aveny. Över 2 500 medborgare har skrivit på protestlistor. Saken är större än Örgryte och Wallenstams intressen. Det är ett kultur- och naturarv för alla, också viktigt att kunna visa upp för kommande generationer långt efter det att de äldre på äldreboendet somnat in.

Parker är institutioner viktiga för alla människor. Inte minst för barnen vars tillgång till parker, enligt forskningen, minskar förekomsten av psykiska sjukdomar och anpassningsproblem.

Enligt samtliga gällande planer är det förbjudet att bygga i denna park. Låt det förbli så.

Parker är stadens lunga. Låt alla få andas.

Svante Thorsell

advokat