Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande Centerpartiet i Västra Götaland

Psykisk ohälsa vår tids ödesfråga

Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland barn. Det är alarmerande. Vår största utmaning nu är att hitta personal och stärka kompetensförsörjningen inom den psykiatriska verksamheten, skriver bland andra Gunilla Druve Jansson (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Mest alarmerande är att psykisk ohälsa bland barn har vuxit kraftigt på kort tid, över 100 procent på tio år bland barn i åldrarna 10–17 år. Vad det beror på finns, enligt Socialstyrelsen, inga klara svar på. Den psykiska ohälsan har blivit en av vår tids ödesfrågor och innebär ett enormt lidande för hundratusentals svenskar.

Prioriterar detta arbete

Centerpartiet ingår i den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen (Grönblå samverkan). Sedan valet 2014 har vi prioriterat arbetet mot psykisk ohälsa. Vi har bland annat stärkt psykiatriverksamheterna ekonomiskt. Det främsta problemet framöver är dock att hitta personal. Vi har därför satsat på att förstärka kompetensförsörjningen. Viktiga åtgärder har varit att sjuksköterskor får vidareutbilda sig på arbetstid, introduktionstjänster för nyexaminerade och vidareutbildning för psykologer.

Ytterligare en väsentlig satsning har varit att stärka upp kompetensen på vårdcentralerna. Alla barn och unga är inte i behov av specialistsjukvård, utan behöver snarare snabba insatser. Vi har därför gett ett särskilt uppdrag till elva vårdcentraler runtom hela regionen. Uppdraget innebär att arbeta för barn och unga med psykisk ohälsa genom team som har olika kunskaper. Det har varit mycket framgångsrikt och bör fortsätta.

Satsar mer på vårdcentralerna

För att kapa köerna så att fler får hjälp snabbt behöver vi satsa ytterligare på vårdcentralerna. Vissa patienter behöver specialistkompetens men många gånger kan stöd ges av andra yrkesgrupper. Centerpartiet har föreslagit en nationell satsning på 1,2 miljarder till en ny vårdform inom första linjens psykiatri. Syftet med första linjens psykiatri är att utgöra ett komplement till kvalificerad behandling. Exempelvis genom att vuxna erbjuds samtalsstöd av kunnig men ej specialistutbildad personal vid vårdcentralen.

Vi vet att många människor känner sig ensamma eller upplever en ohanterbar stress och ouppnåeliga krav. Anhöriga upplever ofta maktlöshet och skuldbelägger sig själva när de ser en närstående försvinna in i en depression eller svår ångest. Då måste sjukvården finnas där och det är politikens uppgift att se till den högkvalitativa vård som faktiskt finns kommer alla som är i behov till del.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande Centerpartiet i Västra Götaland

Cecilia Andersson (C)

talesperson för hälso- och sjukvård

Emina Music (C)

toppkandidat Göteborg