Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Psykisk ohälsa i skolan måste motverkas

Elever som går med ständig oro, har sömnsvårigheter eller tappat hoppet om sin framtid. Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga har ökat. Detta symptom, denna ”feber”, är en angelägenhet för hela samhället. Skolan ska ta sitt ansvar för hela eleven, både för kunskap och elevhälsa. I Göteborg ska varje skola vara den bästa skolan, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att många unga har en alltför knapp elevhälsa på sin skola är inte acceptabelt. De flesta skolor gör vad de kan, men vi politiker behöver förbättra läget betydligt genom att samla musklerna, stötta skolorna och se till att de får bättre förutsättningar att bedriva elevhälsa.

Den som är trött, mår dåligt eller är rädd har svårare att klara skolan. Därför är elevhälsan så viktig. Undersökningar av bland annat Folkhälsomyndigheten visar att vissa psykiska besvär har mer än fördubblats bland unga de senaste årtiondena. Orsakerna är komplexa, och vi kan inte bara sitta och se på. Därför går Miljöpartiet till val på att minska den psykiska ohälsan.

Bredda kompetensen

I Göteborg vill vi satsa på pilotskolor för framtidens elevhälsa, skolor som kan visa vägen. Vi vill bredda kompetensen i skolan, satsa på fler yrkesgrupper. Låta lärare vara lärare och öka den kompetens som kan backa upp och samarbeta med lärarlagen kring elevernas hälsa. Totalt satsar vi i Miljöpartiet 182 miljoner kronor mer 2019 på skolan i Göteborg. Barnen är vår framtid, det absolut viktigaste vi har. Därför måste skolan ha hög kvalitet på alla plan. Elevhälsan har tidigare inte fått tillräckligt med utrymme, men vi ser nu att den måste få bättre möjligheter.

Eleverna har bäst förutsättningar att fokusera på sina studier när de känner sig trygga, sedda och vågar lita på att vuxna i skolan tar ansvar för den sociala miljön

Elever tillbringar mycket tid i skolan och skolmiljön speglar på många sätt samhällsklimatet. De senaste årtiondena har tumskruvarna kring arbetslivet skruvats åt, färre ska göra mer på kortare tid, och kraven på utbildning har ökat. Denna tid har även präglats av en övertro på marknaden och dess mekanismer, där rankinglistor och utslagningar blivit vardagsmat i alla delar av samhället. Sociala medier återspeglar och tillgängliggör detta, det skapar press som får både vuxna och barn att känna sig otillräckliga. Barn utsätts i dag för många intryck som går rakt in, utan skyddsnät.

Utveckla nyfikenhet

Betygen redan från år sex lägger stort negativt fokus på misslyckanden och skapar onödig skolpress. I stället måste unga få feedback som utvecklar deras nyfikenhet och välkomnar misslyckanden som ett sätt att växa.

Något som hindrar studiemotivationen är just om eleven inte mår bra, känner sig otrygg eller blir mobbad. Många av dagens unga litar inte på att vuxna i skolan agerar vid kränkningar, enligt den senaste av skolinspektionens enkäter. Ungefär var tredje elev upplever inte att elevhälsoteamen frågar efter skol- och livssituationen, enligt skolenkäten i Göteborg. Var femte elev upplever inte att de kan prata med skolsköterskan eller kuratorn om vad de vill. Det är inte okej.

Skolan har inte bara ett kunskapsuppdrag. Den ska också stödja elevernas utveckling av fysisk, psykisk och social hälsa, vilket kräver närvarande vuxna och kompetenser från det psykosociala området. Skolverket har nyligen gjort en utvärdering som visar att grundutbildningen för lärare inte ger de kunskaper som behövs i psykosociala frågor.

Fler kompetenser kan behövas

Skolans elevhälsa har redan kuratorer, sjuksköterska och psykologer tillgängliga. De har i regel en betydligt bättre anpassad utbildning, men kan behöva förstärkas med fler kompetenser. För att nå hela vägen fram behöver sedan lärare och elevhälsopersonal samverka. Allt detta kräver resurstillskott, vilket vi i Miljöpartiet driver på för att förverkliga.

Eleverna har bäst förutsättningar att fokusera på sina studier när de känner sig trygga, sedda och vågar lita på att vuxna i skolan tar ansvar för den sociala miljön. Skolans båda huvuduppdrag stärker med andra ord varandra. När lärare får fokusera på pedagogiska frågor och ledarskap i klassrummet kan de utveckla sin undervisning och stärka elevernas lärande. När andra yrkesgrupper i skolan får bättre förutsättningar skapar skolan en bättre helhet för att främja hälsa, förebygga och åtgärda våld, depression och mobbing.

Vi kan göra mer än i dag för att fler elever ska må bra. Det är en lång process att vända skolan. Men vi kommer inte att ge oss. Vi kämpar målmedvetet och steg för steg går vi åt rätt håll. I Göteborg ska varje skola vara den bästa skolan. Det är vår vision.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd