Konsekvenser av ett sådant resonemang blir att domstolar patologiserar barns naturliga rädsla och avståndstagande, liksom mammors adekvata omsorg. Anklagelser om påverkan förekommer ofta i kombination med falska påståenden om att mamman är psykiskt sjuk, skriver debattörerna.
Konsekvenser av ett sådant resonemang blir att domstolar patologiserar barns naturliga rädsla och avståndstagande, liksom mammors adekvata omsorg. Anklagelser om påverkan förekommer ofta i kombination med falska påståenden om att mamman är psykiskt sjuk, skriver debattörerna. Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Pseudovetenskap i domstolar leder till att våldsutsatta barn tystas

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande samhällsproblem. Våldet fortsätter ofta långt efter separationen. I vårdnadsprocesser kan barn bli ett verktyg för förövare att fortsätta utöva makt och kontroll. Trots att åttaåriga Tintin var rädd och hade uttryckt att han inte ville träffa sin pappa, beslutade domstolen att han skulle tvingas till umgänge. Det var under ett tvångsumgänge som han sedan dödades, skriver elva barnrättsexperter.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I kärnan för argumentationen som leder fram till dessa obegripliga beslut, finns felaktiga föreställningar och fördomar som står i strid med den samlade forskningen om barn och våldets processer. Det finns seglivade myter om att kvinnor lämnar falska påståenden om våld, att barn ofta ljuger samt påståenden om att mammor utan grund påverkar sina barn att ta avstånd från pappan. Vi vill peka på hur den pseudovetenskapliga teorin om så kallad ”föräldraalienation” bidrar ytterligare till att uppgifter om våld inte tas på allvar.

”Parental Alienation” myntades på 80-talet av Richard Gardner. Teorin utgår ifrån patriarkala misogyna idéer där barns berättelser om våld och sexuella övergrepp ska ses som bevis för att mamman manipulerat barnet. Barn som är rädda för eller undviker en förälder ska enligt Gardner, behäftas med så kallat Parental Alienation Syndrom.

ANNONS

Konsekvenser av ett sådant resonemang blir att domstolar patologiserar barns naturliga rädsla och avståndstagande, liksom mammors adekvata omsorg. Anklagelser om påverkan förekommer ofta i kombination med falska påståenden om att mamman är psykiskt sjuk.

Ovetenskaplig och skadlig

Begreppet ”föräldraalienation” saknar evidens och existerar inte i befintliga diagnossystem. Majoriteten av Gardners arbete publicerade han själv i böcker utan vetenskaplig grund. Trots att teorin gång på gång avfärdats som ovetenskaplig och skadlig, nationellt och internationellt av forskare, kliniker, myndigheter och organisationer (såsom FN, WHO, GREVIO, American Psychiatric Association med flera) har idéerna fått ett stort genomslag vid bedömningar i just vårdnadsmål. Konsekvensen blir att barn inte tas på allvar och fråntas status som självständiga individer med egen vilja och egna rättigheter.

Efter kritik mot teorin och Gardners kontroversiella uttalanden till stöd för pedofili, har förespråkare klätt teorin i nya begrepp. I Sverige förekommer utöver ”föräldraalienation”, exempelvis ”föräldrafientlighet”, ”otillbörlig påverkan” och ”umgängessabotage”. Oavsett terminologi gäller samma antagande - mammors och barns uppgifter om våld är överdrivna eller rena lögner och det handlar egentligen om påverkan och manipulation.

Vi har fri bevisprövning i Sverige vilket innebär att man får föra fram nästintill vad som helst i domstol och domstolen ska pröva bevisningen fritt.

Personer som är misstänkta för brott mot barn använder pseudovetenskap som bevis för att få domstolen att lämna barns berättelse utan avseende

I brottmål har teorin inte fått särskilt stor spridning. I vårdnadsmål har det däremot uppstått en marknad där oseriösa aktörer profiterar på barns utsatthet. Personer som är misstänkta för brott mot barn använder pseudovetenskap som bevis för att få domstolen att lämna barns berättelse utan avseende. Familjerättsliga tvister blir i stället en arena för eftervåld där den våldsutsatta ofta utmålas som tvivelaktig och den som påverkar barnet negativt. Domstolar, familjerätter och andra myndigheter bortser ofta från barns uttryckliga vilja, mot bakgrund av teorin om ”föräldraalienation”.

ANNONS

Anhängarna förespråkar extrema repressiva metoder som botemedel. Med tvång och juridiska medel ska barnets kontakt med sin trygga förälder brytas till förmån för den förälder barnet tagit avstånd ifrån. Detta så att barnet kan avprogrammeras från mammans påstådda hjärntvätt och återförenas med den barnet är rädd för. Följden blir tvångsumgänge och i värsta fall överflytt av vårdnaden till förövaren. Detta sker även i ärenden med väl underbyggda uppgifter om våld och sexuella övergrepp.

Men för livet

Att separera ett barn från dess trygga omsorgsperson är ett allvarligt trauma som ger men för livet. Ändå sker det i Sverige att mammor mister vårdnaden om de inte lyckats tvinga rädda barn till umgänge med sin och barnets förövare.

I FN:s råd för mänskliga rättigheter presenterades 2023 en rapport av FN:s särskilda rapportör mot våld mot kvinnor och flickor. Rapporten adresserar missbruket av ”föräldraalienation” och liknande begrepp. Hur detta utgör ett globalt problem som hindrar redan utsatta kvinnor och barns möjligheter att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. FN:s särskilda rapportör har uppmanat till ett totalförbud mot denna typ av resonemang i vårdnadsmål och andra domstolsärenden.

Det har gått mer än ett år sedan åttaårige Tintin mördades av sin pappa, men ännu har inga politiska förslag presenterats som skulle kunnat förhindra mordet, eller att fler barn dödas eller traumatiseras i samband med påtvingat umgänge. Myndigheter och domstolar fortsätter acceptera argument om påverkan och ”föräldraalienation”. Barns vilja, upplevelser av våld och övergrepp beaktas inte.

ANNONS

Vi uppmanar därför till ett tydligt ställningstagande. Sverige måste införa ett förbud mot all pseudovetenskap, specifikt ”föräldraalienation” och liknade resonemang i alla bedömningar, utredningar och beslut som rör barn. Det är alla barns rätt att leva ett liv fritt från alla former av våld. Barns rätt till skydd ska alltid gå först. Barns upplevelser ska vara i fokus, deras röster ska förstärkas inte tystas.

Josefine Hjälmeskog, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling /psykoterapi

Dr Sonja Ayeb-Karlsson, Associate Professor in Policy and Intersectionality, UCL, London, UK

Karin Lavén, advokat

Sanam Gharaee, Tintins mamma, ordförande Lex Tintin-föreningen, barn- och ungdomspsykiatriker

Jessica Lahtinen, styrelseledamot Lex Tintin-föreningen, barn- och ungdomspsykiatriker

Camilla Orefjärd, styrelseledamot Lex Tintin-föreningen, advokat inom barnrätt

Rebecca Lagh, advokat specialiserad på barn och brottsoffer

Ulrika Rogland, advokat

Björn Tingberg Leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, Med Dr studierektor Ericastiftelsen

Jessica Ivarsson ordförande i föreningen Brinn för barnen

Nätverket gömda kvinnor

Josephine Wallin, ordförande i föreningen Vi som kämpar för våra barn

ANNONS