Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Problemet är fossila bränslen

Problemet för framtida ekonomisk tillväxt är inte att det saknas fossila bränslen utan att dessa finns i så stora mängder att det riskerar komma utvinnas även med stor expansion av förnybar energi, skriver Filip Johnsson och Jan Kjärstad, Chalmers.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik.

Parisavtalet, 5/4

Kjell Aleklett skriver att det inte finns tillräckligt med fossila bränslen för att genomföra Parisavtalet och att denna brist kommer att få allvarliga konsekvenser för vår framtida ekonomi. Men Parisavtalet sätter utsläppsmål och reglerar inte hur dessa ska uppnås, men förutsätter naturligtvis en kraftig minskning av fossilbränsleanvändningen. Problemet är den stora mängden fossila bränslen! Från en kartläggning kan vi konstatera att:

1. Kol: Det finns mycket stora resurser och den globala, ekonomiskt utvinnbara reserven bedöms vara nästan 1 000 miljarder ton. Det finns dessutom ytterligare resurser ungefär 20 000 miljarder ton. Detta skall jämföras med en årlig global produktion på 8 miljarder ton.

2. Olja: Internationella oljebolag och enskilda länder sitter på större oljetillgångar än vad som redovisas i form av idag ekonomiskt utvinnbara reserver. Andelen olja som kan utvinnas ur en reservoar ökar bland annat beroende på teknikutveckling och det finns stora mängder okonventionella reserver som man måste beakta vilket inte minst har visats genom produktionen av skifferolja i USA.

3. Gas: Det finns cirka 200 biljoner (1 biljon = tusen miljarder) kubikmeter ekonomisk utvinnbar konventionell gas plus ytterligare resurser grovt uppskattad till ca 800 biljoner kubikmeter varav 350 biljoner kubikmeter okonventionell gas vilket kan jämföras med en total årlig gasproduktion på cirka 3,5 biljoner kubikmeter.

4. Ser man enbart till dagens ekonomisk utvinnbara reserver av fossila bränslen så har de en samlad CO2 utsläppspotential på cirka 800 GtC (miljarder ton kol) medan den totala globala kolbudgeten för hela detta århundrade uppskattas till mellan 160 och 340 GtC om man skall klara en temperaturhöjning på två grader Celsius (med mer än 66 procents sannolikhet).

För stor mängd fossila bränslen

Vi kan också konstatera att priserna på förnybara tekniker sjunker mycket snabbt och läget idag är betydligt annorlunda än när de nästan 10 år gamla arbeten som Aleklett refererar till genomfördes. Problemet för framtida ekonomisk tillväxt är inte att det saknas fossila bränslen utan att dessa finns i så stora mängder att det är en betydande risk att de kommer utvinnas även med stor expansion av förnybar energi. Därför är det av yttersta vikt vi prissätter klimatet med ett koldioxidpris. Görs inte detta kommer priset på de fossila bränslena vara alldeles för lågt under alldeles för många decennier framöver.

Filip Johnsson

professor i Uthålliga Energisystem Chalmers Tekniska Högskola

Jan Kjärstad

forskningsingenjör institutionen för Energi- och Miljö Chalmers Tekniska Högskola