Byggsektorn är en viktig motor för tillväxt och utveckling, och försörjningen av kvalificerade yrkespersoner är avgörande för att kunna möta framtiden. Golvläggare och murare är exempel på yrken som inte bara är viktiga för att bygga och renovera bostäder, utan också för att säkerställa hållbara och kvalitativa byggprojekt, skriver debattörerna.
Byggsektorn är en viktig motor för tillväxt och utveckling, och försörjningen av kvalificerade yrkespersoner är avgörande för att kunna möta framtiden. Golvläggare och murare är exempel på yrken som inte bara är viktiga för att bygga och renovera bostäder, utan också för att säkerställa hållbara och kvalitativa byggprojekt, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Problematiskt att så många skolor saknar program för murare och golvläggare

Att det saknas yrkesutbildade personer inom byggsektorn är ett välbekant faktum. Att ungdomar fortsätter att välja byggprogrammet på gymnasiet är därför avgörande. Tyvärr finns det i dag en hel del brister i programmet då alla inriktningar inte erbjuds på alla skolor. Nu behöver Skolverket agera, skriver Johan Onno och Johan Aspelin.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Som representanter för branschorganisationerna för golvläggare och murare ser vi att detta är en av våra största framtidsutmaningar. Trots att Skolverkets ämnesplan för bygg- och anläggningsprogrammet tydligt fastställer att elever ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom alla fyra inriktningar – anläggning, måleri, husbyggnad och plåtslageri – ser verkligheten ofta annorlunda ut på många gymnasieskolor runtom i landet.

Vid många skolor erbjuds endast några av dessa inriktningar. Framför allt är det inriktning mot de mer specialiserade delarna, i vårt fall husbyggnad som golvläggare och murare, som inte får glömmas bort. Många byggelever får inte ens veta att vissa specialistyrken finns. Följden av att de inriktningarna saknas blir inte bara en förlust för de individer som inte får chansen att välja en yrkesväg inom dessa områden, utan det blir också en förlust för samhället och ekonomin i stort.

ANNONS

Viktig motor

Byggsektorn är en viktig motor för tillväxt och utveckling, och försörjningen av kvalificerade yrkespersoner är avgörande för att kunna möta framtiden. Golvläggare och murare är exempel på yrken som inte bara är viktiga för att bygga och renovera bostäder, utan också för att säkerställa hållbara och kvalitativa byggprojekt.

Det är dags för Skolverket att ta ett större ansvar för att säkerställa att deras egna ämnesplaner efterlevs och att alla elever ges möjlighet att utbilda sig inom samtliga inriktningar på bygg- och anläggningsprogrammet. Att låtsas som att allt fungerar håller inte. Det krävs en bättre uppföljning och resursfördelning, inte minst behöver yrkeslärarnas kompetens värnas och i förekommande fall utvecklas. Yrkesprogram inom områden där det råder stor brist på samhällsviktig arbetskraft borde också prioriteras före program av mer tveksam samhällsnytta, som exempelvis till stylist.

Det är därför inte bara en fråga om att skapa fler jobb, det handlar också om att branschen ska känna framtidstro och få rätt kompetens för att bygga och underhålla det samhälle och de byggnader vi alla vill leva i.

Genom att satsa på programinriktningar för bristyrken kan vi säkerställa att fler unga människor får möjlighet att finna en yrkesväg inom byggsektorn och att arbetsmarknadens behov möts på ett bättre sätt. En ny undersökning av Mur & Putsföretagen visar att två tredjedelar av branschen ser en brist på murare både idag och i framtiden. Det är därför inte bara en fråga om att skapa fler jobb, det handlar också om att branschen ska känna framtidstro och få rätt kompetens för att bygga och underhålla det samhälle och de byggnader vi alla vill leva i.

ANNONS

Skolverket behöver ta till sig av rapporterna och följa upp hur kommunernas byggprogram utformas och fungerar i praktiken. Med ett byggprogram av högsta kvalitet och som kommunicerar var det alltid kommer finnas jobb, kan vi möta arbetsmarknadens behov och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling för hela byggsektorn i Sverige.

Johan Onno, vd Mur & Putsföretagen

Johan Aspelin, vd Golvbranschen GBR

ANNONS