Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Privatiseringsfeber gynnar inte vården

Mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn ska upphandlas och den moderatledda majoriteten är tydlig med att lösningen ska vara privat. Att det kan bli dyrare verkar inte bekymra dem, skriver bland andra Janette Olsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nu ska det köpas privat vård igen! Mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn ska upphandlas och den moderatledda majoriteten är tydlig med att det inte ens ska undersökas om den egna regionens vård, Närhälsan, kan fortsätta att ta hand om de blivande mödrarna. Det måste vara privat, punkt. Att det kan bli dyrare för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden verkar inte bekymra majoriteten, trots att just den här nämnden redan har det största underskottet av hälso- och sjukvårdsnämnderna – ett underskott som inte ens börjat att hanteras.

Mödra- och barnhälsovården i Västra Götaland är i världsklass. Den kännetecknas av hög kvalitet, kunniga medarbetare och god tillgänglighet. Men i stället för att lägga kraft och resurser på den vård som inte fungerar väljer den moderatledda regionmajoriteten att fullfölja sitt ideologiskt betingade privatiseringsexperiment. Det är inte att ta ansvar!

Privatisering viktigare än förbättringar

Vi har i dag privata leverantörer av mödrahälsovård på några ställen, men när avtalstiden löper ut måste ny upphandling göras. Att då stänga ute den egna verksamheten, och neka den att visa hur den skulle kunna sköta uppdraget är overkligt illa. Inom näringslivet är det rutin att den egna verksamheten benchmarkas och jämförs mot andra för att se vad som kan förbättras, men det tycks inte ledamöterna i det moderatledda regionstyret vara intresserade av. För dem handlar det inte om förbättringar, utan det är själva privatiseringen som är det viktiga.

Vi socialdemokrater yrkade självklart på att vår egen verksamhet också måste tillfrågas, men M-ledningen, med MP i släptåg, vägrade. Att inte låta Närhälsan få agera på samma sätt och på samma villkor som de privata företagen är oförsvarligt och synnerligen nonchalant, såväl mot personalen som mot alla de blivande mödrar som nu kommer att förlora "sin" barnmorska och mödravårdscentral.

En hållbar och jämlik välfärd, vård och omsorg står högst upp på den socialdemokratiska agendan. Det kräver målmedvetna satsningar, inte minst på personalen så att de orkar och vill jobba hos oss. Att lägga pengar på att privatisera för privatiseringens skull ingår inte i det uppdraget.

Janette Olsson (S)

2:e vice ordförande i Västra

hälso- och sjukvårdsnämnden

Michael Melby (S)

Vice ordförande i styrelsen

för beställd primärvård

Lena Hult (S)

Regionråd