Privatiseringar löser inte arbetsmiljöproblemen

I stället för privatiseringar vill jag fortsätta att arbeta för att förbättra arbetsmiljön och ökat medarbetarinflytande för personalen, skriver äldrekommunalråd Daniel Bernmar (V).

ANNONS

Slutreplik

Äldreomsorgen, 25/7

Vi rödgröna arbetar hårt för att väntetiden till en plats på ett äldreboende i Göteborg ska vara så kort som det bara går. Därför gör vi också rejäla satsningar för att möta behoven. David Legas (KD) replik är talande för borgerlighetens äldrepolitik i Göteborg, eller snarare bristen på den. Han presenterar inga förslag för framtiden utan bara samma gamla kritik. Kritiken kryddas med det enda svar han har – privatiseringar.

Under tiden som borgerligheten försöker hetsprivatisera äldreomsorgen fortsätter vi i rödgröna Göteborg satsa på äldreomsorgen. Bland annat genom satsningar på tillfälligt äldreboende för full behovstäckning och evakuering, fler trygghets- och gemenskapsboenden och att en renoveringsplan för äldreboenden tas fram. Sedan tidigare omvandlas också befintliga lokaler till fler äldreboendeplatser, korttidsplatserna har blivit fler och hemtjänsten stärks.

ANNONS

Tar personalen på allvar

Vi arbetar med att förbättra arbetsmiljön för personalen genom en särskild handlingsplan. Vi har under flera år utvecklat Attraktiv hemtjänst som både höjer kvaliteten i omsorgen och stärker personalens förutsättningar. Vi tar personalens behov och omsorgstagarnas önskemål på största allvar och vidtar åtgärder för att utveckla äldreomsorgen.

Lega blundar

David Lega är en av de ivrigaste förespråkarna för den privatisering av hemtjänsten som de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna drivit igenom i Göteborg. Enligt de beräkningar som gjorts kommer kostnaden enbart för den kontrollfunktion som behöver skapas i det privatiserade systemet att uppgå till ett mångmiljonbelopp. Dessa pengar kan i stället användas till förbättrad omsorg för de äldre. Det blundar Lega för.

Lega angriper också de försök med sex timmars arbetsdag som genomförts och som planeras i staden. Effekterna av det försök som gjorts vid Svartedalens äldrecenter var tydligt positiva med betydligt lägre sjukskrivningstal jämfört med staden i övrigt, högre kvalitet och bättre upplevd hälsa bland personalen.

I stället för privatiseringar vill jag fortsätta att arbeta för att förbättra arbetsmiljön och ökat medarbetarinflytande för personalen. Något som vi vet ger en högre kvalitet för de äldre.

Daniel Bernmar (V)

ANNONS

äldrekommunalråd

ANNONS