Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
I väntan på förändrad lagstiftning kan vi kämpa för att regioner skriver in i sina LOV-avtal att den utförare som får rätt att ta emot offentligt finansierade patienter inte får kombinera det med privatfinansierade. I dagsläget är det förmodligen det enda sättet att ta det särskilda ansvar Timbro anser att huvudmännen har, skriver debattörerna.

Privata patienter kan gå före i kön på grund av bristande insyn

Timbro hävdar att LO inte gillar privata vårdgivare. Det stämmer inte. LO ser gärna en mångfald av utförare, utan vinstintresse, som bidrar till och utvecklar vården. Däremot är vi kritiska till dagens system där vinstdrivna vårdföretag kan blanda försäkringspatienter och offentligt finansierade patienter och där varken medborgare eller politiker har insyn i hur vården fördelas, skriver Lisa Bengtsson och Ulrika Lorentzi, LO

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

30/8 LO vill att alla ska vänta längre på vård

21/8 Privata sjukförsäkringar söndrar vården inifrån

Det vore ogenomtänkt att stoppa privata vårdgivare från att ta emot både regionens och försäkringsbolags patienter, skriver Timbros Emanuel Örtengren, Warda Fatih och Isac Riddarsparre, i sin replik på vår debattartikel. De hävdar att de privata vårdgivarna i så fall skulle välja att bara ta emot försäkringspatienter.

Några privata vårdgivare skulle förmodligen göra det. Men, precis som debattörerna konstaterar, de privata sjukvårdsförsäkringarna står för mindre än en procent av vårdkostnaderna. Det skulle bli en liten sektor utan större betydelse.

Alla vill bidra

Sverige har lyckats bygga upp en jämlik offentligt finansierad vård av hög kvalitet som fördelas efter behov. Det har varit möjligt eftersom vården är så billig för patienter att alla har råd att ta del av den och så bra att även de som har råd att köpa vård privat vill ta del av den offentligt finansierade. Då är alla intresserade av att den offentligt finansierade vården är bra och alla vill bidra till vården via skatten.

Örtengren, Fatih och Riddarsparre skriver att det ligger ett särskilt ansvar på huvudmän som sluter avtal med flera vårdgivare att kontrollera att garantierna för offentliga patienter faktiskt efterlevs. Det håller vi med om. Problemet, som rapporten från Vårdanalys visar, är att Lagen om valfrihetssystem, LOV, är skriven så att politikerna inte kan avtala hur mycket vård ett företag ska leverera. Ett LOV-avtal innebär bara att företaget har rätt att få ersättning för offentligt finansierade patienter. Dessutom gäller inte offentlighetsprincipen i privata välfärdsföretag. Det gör det omöjligt för huvudmännen att kontrollera att vårdföretaget inte låter försäkringspatienter gå före.

Enda sättet att ta ansvar

Vi välkomnar Timbro i kampen för en lagstiftning som gör det möjligt för politiker att ta ansvar för att alla medborgare får vård efter behov. Då måste möjligheten att blanda försäkringspatienter och offentligt finansierade patienter stoppas, LOV avskaffas och offentlighetsprincip införas inom all välfärd. I väntan på förändrad lagstiftning kan vi kämpa för att regioner skriver in i sina LOV-avtal att den utförare som får rätt att ta emot offentligt finansierade patienter inte får kombinera det med privatfinansierade. I dagsläget är det förmodligen det enda sättet att ta det särskilda ansvar Timbro anser att huvudmännen har.

Det riktigt ogenomtänkta är att låta detta system fortsätta att undergräva en jämlik vård efter behov.

Lisa Bengtsson, andra vice ordförande LO

Ulrika Lorentzi, utredare LO