Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Från västerns håll får man ständigt höra att det är fel att ta ut vinster, inte minst inom psykiatrin, skriver debattörerna. Bild: Privat, Lasse Edwartz.
Från västerns håll får man ständigt höra att det är fel att ta ut vinster, inte minst inom psykiatrin, skriver debattörerna. Bild: Privat, Lasse Edwartz.

Privat psykiatri kan lösa BUP-krisen

När BUP är högt belastade och kötiderna långa faller dessa individer mellan stolarna. För ett utvecklat välfärdsland som Sverige är detta oacceptabelt, skriver Linus Wiklander och Fredrika Albertsson, MUF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Sveriges kommuner och regioners (SKR) redovisning av antalet regioner som uppfyller målsättningen för barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) tillgänglighet uppdagar sig en tydlig differens i målsättning och utfall. Målsättningen bygger på trettio dagar till en första psykiatrisk bedömning och trettio dagar till en påbörjad fördjupad utredning eller behandling.

Inom Västra Götalandsregionen får endast 46 procent av de barn och unga som söker hjälp hos BUP tillgång till en första bedömning i tid. Endast 64 procent erbjuds en fördjupad utredning eller behandling i tid. Detta är negativt, skandalöst och rent av ohållbart.

Privat psykiatri är en förutsättning för att dels kunna avlasta offentlig psykiatri och dels för att erbjuda barn och anhöriga ett alternativ till den offentliga psykiatri som i dag inte har de förutsättningar som krävs för att hjälpa dem.

Barn- och ungdomspsykiatrin bygger i dag på ideologiska preferenser snarare än realpolitiska direktiv.

Psykisk ohälsa är ett av vår tids största samhällsproblem och inte minst bland barn och unga. När BUP är högt belastade och kötiderna långa faller dessa individer mellan stolarna. För ett utvecklat välfärdsland som Sverige är detta oacceptabelt. Vi måste tillgodose att barn och unga får hjälp i tid. Sett till dagens statistik står det klart att regionerna inte klarar av detta på egen hand, oavsett var i landet man bor.

Om regionerna anser att offentlig psykiatri har goda förutsättningar för en effektiv verksamhet bör det givetvis vara befogat för regionerna att stärka den offentliga psykiatrin finansiellt. Om regionerna å andra sidan ser potential i en privat aktör bör privat sektor inte vara begränsad till politiska direktiv i form utav vinsttak eller administrativa bromsklossar.

Ideologisk konfliktlinje

Från västerns håll får man ständigt höra att det är fel att ta ut vinster, inte minst inom psykiatrin. Detta bygger på en ideologisk konfliktlinje som i dag präglar många barn och ungas vardag. För en förälder till ett barn som varje dag kämpar, är varje skattekrona ett förtroende som bygger på att psykiatrin ska finnas tillgänglig. Oavsett vilken aktör som tillhandahåller den tillgängligheten.

Barn- och ungdomspsykiatrin bygger i dag på ideologiska preferenser snarare än realpolitiska direktiv med syfte att nå den gemensamma målsättningen för en första psykiatrisk bedömning och en påbörjad fördjupad utredning eller behandling.

Regionerna bör få befogenheter att själva avgöra vilken verksamhet de anser har bäst potential för ett Sverige med en tillgänglig, effektiv och fungerande psykiatri.

Fredrika Albertsson, ledamot Moderat Skolungdoms rikskommitté

Linus Wiklander, vice ordförande Moderata Ungdomsförbundet Lerum

LÄS MER: Fler barn och unga hos psykiatrin

LÄS MER: VGR har längst kötid till barn- och ungdomspsykiatrin

LÄS MER: Det måste finnas pengar till nya BUP-huset!