Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Mikael Fritzon/TT / Lärarförbundet
Bild: Mikael Fritzon/TT / Lärarförbundet

Prioritera lärare för vaccination mot covid-19

Samhället har ett starkt intresse av att hålla lärarna friska så att skolor och förskolor kan vara öppna. När vaccineringen slutförts av prioriterade grupper bör därför skolpersonal vaccineras innan det är fritt fram för alla, skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccineringen mot covid-19 lyser samhällsviktiga yrken med sin frånvaro. Jag ifrågasätter att ingen hänsyn tas till olika yrkens skilda förutsättningar.

Det vore rimligare att yrken med en samhällsbärande roll prioriteras, som dessutom dagligen måste träffa andra människor, innan vaccinet blir tillgängligt för alla. Självklart ska äldre och andra riskgrupper få sina doser först, men efter dessa och vård- och omsorgspersonalen, borde yrken som lärare och annan skolpersonal erbjudas vaccin.

Prioritera samhällsviktiga yrken

Det har visat sig näst intill omöjligt att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer i skol- och förskolemiljö och vi ser hur belastningen och oron växer i lärarkåren. Regeringen borde träda in och sätta upp samhällsviktiga yrken på prioriteringslistan. För lärarna, som kämpar otroligt hårt i en utsatt situation, skulle det vara en stor lättnad.

Det finns ett starkt samhällsintresse att hålla lärare friska, så att skolor och förskolor ska kunna vara öppna och föräldrar förvärvsarbeta istället för att ta hand om sina barn. Vi vet att distansundervisning och stängda skolor ger starkt negativa utbildningseffekter, inte minst för socialt utsatta barn och barn med särskilda behov. De långsiktiga samhällskostnaderna är redan omfattande av de störningar som pandemin förorsakat utbildningsystemet och riskerar tyvärr att skada framtiden för många barn och unga. En snabb vaccination av lärare och skolpersonal skulle begränsa ytterligare kunskapstapp.

Regeringen borde gå till botten med frågan och skaffa ett brett underlag baserat på fler instansers bedömningar, såväl från myndigheter som forskare.

Argumentet som i debatten framhållits mot att prioritera vissa yrkesgrupper är att det skulle kunna försena vaccinationsinsatsen som helhet. Men det vore märkligt om Sverige inte förmår att ha en effektiv logistik som klarar att ge prioritet utifrån yrkestillhörighet. Regeringen borde gå till botten med frågan och skaffa ett brett underlag baserat på fler instansers bedömningar, såväl från myndigheter som forskare. Det är också regeringens ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att få det att fungera.

Det finns dessutom ytterligare perspektiv på frågan. Den nuvarande strategin gör det fritt fram för alla efter det att äldre, riskgrupper och vårdpersonal vaccinerats. Strategin bygger på att tillgången på vaccin finns i stor skala om ett par månader. Kan vi verkligen lita på den bedömningen?

Annars kommer först-till-kvarn-principen att gälla. Det medför i praktiken en förtur för den som själv kan styra över sin arbetstid, arbeta hemma, vara flexibel och därmed lättare kunna boka de begränsade tider som då står till buds.

Oviss framtid

Sverige och EU har redan erfarit att en vaccinproducent inte hållit vad den utlovat. Nyligen har en annan producent dragit ner på sina vaccinvolymer till Sverige. Kommer det uppstå fler leveransproblem?

Om det under våren visar sig att det är fortsatt brist på vaccin och samhällsviktiga yrken inte prioriteras, ja, då kommer de i vårt samhälle som har lättast att armbåga sig fram att gå först – inte de vars arbeten är extra samhällsviktiga och som inte kan arbeta hemifrån. Är regeringen verkligen beredd att ta risken att låta huggsexa bli den vägledande principen för vaccinationerna?

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet