Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vid tidigare kriser har Sverige förlorat viktiga innovationer till andra länder, som genom en aktiv politik och strategiska satsningar byggt upp stora industrier kring exempelvis förnybar energi. Det misstaget ska vi inte göra om, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Preems reträtt visar att vårt arbete ger resultat

Att framtiden är förnybar har Miljöpartiet hävdat i snart 40 år. När Preem drog tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil blev det ett exempel på hur den gröna omställningen sker här och nu och att landets industrier och företag, flera baserade i Västsverige, är en avgörande del i den. Skiftet sker inte av en slump, utan är ett resultat av ett enträget politiskt arbete, skriver Karolina Skog (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den återstart av Sverige, Europa och världen som kommer efter coronakrisen ska vara grön. Internationellt sprids målet Build back better. Med satsningar som samtidigt minskar koldioxidutsläppen, lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft för vi en aktiv politik som ser till att det finns en marknad för det som är hållbart. När företagen vet att det kommer finnas en efterfrågan på miljövänlig teknik vågar de satsa på framtidens lösningar.

För att klara klimatomställningen måste ny teknik vinna mark och tränga ut det gamla och fossila. Riskerna med att investera i ny innovativ teknik kan vara svåra att bedöma. Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och tveka inför att ta nästa stora steg - särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet då riskvilligheten naturligt sjunker. Staten kan göra stor skillnad genom att gå in och ta en del av risken så ny teknik får möjlighet att växa till stor skala.

Spännande pilotprojekt

Sverige har länge varit ledande på innovation inom miljöområdet. Runt om i landet pågår många spännande pilotprojekt. Det rör sig om allt från transporter, cirkulär ekonomi, förnybar energi till hållbart mode. Projekten drivs av företag, kommuner eller forskningsinstitut. Genom satsningar på olika innovationsprogram och Klimatklivet och Industriklivet stöttar regeringen de här satsningarna, men vi har inte varit lika bra på att se till att alla dessa projekt når sin fulla potential. Målet måste vara att de i slutändan kan skala upp, stå på egna ben och nå en global marknad.

Vid tidigare kriser har Sverige förlorat viktiga innovationer till andra länder, som genom en aktiv politik och strategiska satsningar byggt upp stora industrier kring exempelvis förnybar energi. Det misstaget ska vi inte göra om.

Gröna kreditgarantier

I den budget som regeringen lägger på riksdagens bord lanseras ett helt nytt stöd i form av gröna kreditgarantier. Det innebär att staten kommer gå in och ställa ut garantier för 10 miljarder redan nästa år, och den summan kommer att öka. 2023 kommer vi kunna garantera lån för hela 25 miljarder. Det kommer möjliggöra stora klimatinvesteringar i Sverige och stärka vår konkurrenskraft gentemot andra länder som har motsvarande program på plats.

Tillsammans med investeringar i infrastruktur för elektrifiering och tydlig miljöstyrning via instrument som utsläppshandel, reduktionsplikt och bonus-malus skapar en aktiv politik förutsättningar för de transformativa steg som behövs för att ställa om till en fossilfri ekonomi. Det är positivt och logiskt att stora investeringar i den fossila infrastrukturen ifrågasätts. Preemraff är bara en i raden av projekt som görs om i grunden, när det finns en tydlig politisk riktning.

Innebär möjligheter

Den omställning som nu sker inom fordonsindustrin innebär möjligheter för Sverige generellt och västsverige i synnerhet. Att elbilsförsäljningen i Sverige slår nya rekord beror på att regeringen gjort det billigare och enklare att köpa, köra och äga en bil med låga utsläpp. Utbyggnaden av laddinfrastruktur är ett bra exempel på att det offentliga måste ta ansvar för att skapa förutsättningar för att en marknad ska kunna blomma. Utveckling inom grön kemi och mer hållbar textilindustri är två andra områden med framtiden för sig.

Principen att bästa tillgängliga miljöteknik ska användas måste alltid upprätthållas. Områden där utvecklingen går långsamt, som exempelvis för arbetsmaskiner, kan kräva strategiska insatser. Samtidigt måste förlegade subventioner av fossil industri avvecklas steg för steg. När vi förra året tog bort subventionen av användning av kol och olja i kraftvärmesektorn fick det omedelbar effekt vilket vi nu ser i form av sänkta utsläpp av koldioxid. Så släpper vi taget om det gamla och gör plats för det nya.

Skapar förutsättningar

Svensk industri och svenska företag vill och kan vara en avgörande del av klimatomställningen. Att politiken nu skapar riktiga förutsättningar för det är en styrka för svenskt klimatarbete, men också för möjligheten att minska utsläppen på en global nivå. Svenska innovationer som kullagret, Dancing Queen och begreppet ombudsman har alla spridit sig långt utanför Sveriges gränser och gjort avtryck på den globala samhällsutvecklingen. Vi kan göra det igen.

Karolina Skog (MP) ,ekonomisk politisk talesperson