Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Klimatbov. Preemraffs utbyggnad väntas leda till ökade koldioxidutsläpp från dagens 1,45 miljoner ton koldioxid per år till det dubbla, skriver debattörerna. Bild: Ingemar Hedberg
Klimatbov. Preemraffs utbyggnad väntas leda till ökade koldioxidutsläpp från dagens 1,45 miljoner ton koldioxid per år till det dubbla, skriver debattörerna. Bild: Ingemar Hedberg

Preemraff – gör något gott för klimatet

Preemraff i Lysekil beräknas släppa ut dubbelt så mycket koldioxid när den planerade utbyggnaden är på plats. Det vore passande att företaget klimatkompenserar genom att medverka till en modernisering av Lysekilsbanan och att satsa på järnvägstransporter, skriver bland andra Stefan Edman.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Raffinaderiet togs i drift 1975 och hette då Scanraff. På 90-talet kom den etiopisk-saudiska affärsmannen Mohammed Al-Amoundi in som ägare och företaget heter nu Preemraff.

En omfattande utbyggnad planeras för att öka hanteringen av råolja från 11,4 till 13,4 miljoner ton varje år. Det är inte för eget behov, utan bensin, diesel och flygbränsle har blivit Sveriges största exportvara. Förra året släppte raffinaderiet ut 1,45 miljoner ton koldioxid, något som nu beräknas bli det dubbla. Det finns exempel på raffinaderier som kompenserar för den klimatpåverkan man orsakar. Men Premraff satsar inget på att klimatkompensera, enligt affärsutvecklingsingenjör Sören Eriksson.

Flytta transporterna

Företaget borde överföra sina transporter från väg till den lokala järnvägen, Lysekilsbanan. Det finns intresse och behov av att utnyttja den järnvägen. Västra Götalandsregionen har avgett en avsiktsförklaring att om banan vore i modernt skick skulle man köra regional persontågtrafik på banan. Med en modernisering skulle hastigheten kunna öka till 80 km/timme. Tågförbindelsen mellan Lysekil och Göteborg blev då överlägsen såväl buss- som bil- alternativet. Lysekils hamn skulle också gynnas av en moderniserad järnväg; nu har man fått neka kunder, som behövt överlastning från båt till godståg. Längs banan ligger Hallinden, där det finns planer på en timmerterminal för tilltänkt omlastning till järnväg.

Preemraff kunna göra en sannolikt internationellt uppmärksammad markering av ansvarstagande genom att medverka till en modernisering av Lysekilsbanan och att satsa på järnvägstransporter

Trafikverkets styrelse har tagit beslut att lägga ner underhållet av banan den 19 december 2018 och enligt verkets personal kommer troligen kontaktledningen att tas ner snart därefter på grund av stöldrisken. Fullföljs beslutet kan järnvägen sedan rivas i början av 2022. Att lägga ned en elektrifierad järnväg och öka utsläppen av koldioxid för att kunna exportera mer fossila bränslen går stick i stäv med de förändringar som krävs för att behålla Jordens klimat i balans.

Skulle väcka uppmärksamhet

Jordens medeltemperatur stiger och det hotar livsbetingelserna för människor, djur och växtlighet. Ökande utsläpp av koldioxid är en viktig orsak och enligt Parisavtalet skall varje land redovisa hur man lyckats minska sina utsläpp. När Scanraff togs i drift 1975 genomfördes en upprustning av bangården i Lyse. I anslutning till klimatmötet i Katowice 3-12 december skulle Preemraff kunna göra en sannolikt internationellt uppmärksammad markering av ansvarstagande genom att medverka till en modernisering av Lysekilsbanan och att satsa på järnvägstransporter.

Stefan Edman

biolog

Ulf Eriksson

journalist

Mats Fägerquist

läkare

Thomas Görling

bibliotekarie