Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den student som är sjuk eller har sjukdomssymtom ska självklart stanna hemma. Den student som av smittskydsskäl behöver stanna hemma ska också göra det. För de studenter som är i riskgrupp, eller där andra synnerliga skäl föreligger, finns möjlighet till individuella anpassningar. I de fall där förskolan eller skolan stängs på grund av pandemin görs också, om det är möjligt, individuella anpassningar, skriver debattörerna. Bild: TT-NTB
Den student som är sjuk eller har sjukdomssymtom ska självklart stanna hemma. Den student som av smittskydsskäl behöver stanna hemma ska också göra det. För de studenter som är i riskgrupp, eller där andra synnerliga skäl föreligger, finns möjlighet till individuella anpassningar. I de fall där förskolan eller skolan stängs på grund av pandemin görs också, om det är möjligt, individuella anpassningar, skriver debattörerna. Bild: TT-NTB

Praktiken på lärarutbildningen är nödvändig

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett obligatoriskt inslag i lärarprogrammet. Om detta inte är möjligt kan studenter helt enkelt inte slutföra sina utbildningar, skriver Anna Brodin och Åke Ingerman, Göteborgs universitet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

13/1 Oansvarigt att skicka ut oss studenter på förskolepraktik

Göteborgs universitet har genomfört omfattande anpassningar av förskollärar- och lärarprogrammen för att bidra till minskad smittspridning. Sedan i mars 2020 bedrivs huvuddelen av utbildningarna på distans. De verksamhetsförlagda delarna (VFU) genomförs dock fortsatt, med vissa förändringar, på plats i förskolor och skolor. Anledningen är att VFU är ett obligatoriskt inslag i utbildningen vars syfte är att studenten ska omsätta teori i praktik och utveckla de förmågor och färdigheter som krävs i yrket. Om detta inte är möjligt kan studenter helt enkelt inte slutföra sina utbildningar. I nära dialog med skolhuvudmän har också den stora majoriteten av verksamhetsförlagda kurser kunnat genomföras som planerat även under pandemin.

Kan känns riskfyllt

Vi förstår att det kan kännas riskfyllt för studenter att under rådande omständigheter behöva genomföra VFU-kurser på plats i förskolor och skolor. Vi förstår också att yrkesverksamma förskollärare och lärare kan vara rädda för att utsättas för smittspridning när studenter kommer in i skolverksamheterna. Men i den extraordinära situation vi alla befinner oss i gör vi alla vårt bästa för att hitta en rimlig balans och för att bibehålla kvaliteten i våra verksamheter även under pandemin. Huvudprincipen under pandemin är att VFU-studenten på förskollärarprogrammet ska följa de riktlinjer som varje förskola satt upp kring hygien, avstånd, lämning/hämtning av barn etcetera. För de som studerar till ämneslärare innebär anpassning istället i många fall just nu att delta i distansundervisning.

Vi vet att de flesta av våra lärarstudenter har sett VFU-kurserna under pandemin som unika och positiva erfarenheter. Vi vet också att våra studenter under VFU-kurser kan vara en resurs och bidra till att hårt pressade förskolor och skolor kan upprätthålla sin verksamhet i tider med hög personalfrånvaro.

För de studenter som är i riskgrupp, eller där andra synnerliga skäl föreligger, finns möjlighet till individuella anpassningar

Den student som är sjuk eller har sjukdomssymtom ska självklart stanna hemma. Den student som av smittskydsskäl behöver stanna hemma ska också göra det. För de studenter som är i riskgrupp, eller där andra synnerliga skäl föreligger, finns möjlighet till individuella anpassningar. I de fall där förskolan eller skolan stängs på grund av pandemin görs också, om det är möjligt, individuella anpassningar. Men grundregeln på Göteborgs universitet, liksom på landets övriga 27 lärosäten som har lärarutbildningar, är fortsatt att VFU-studenten ska delta aktivt i verksamheten, och därmed kunna fortsätta att förbereda sig för ett kommande yrkesliv som förskollärare eller lärare.

Anna Brodin, enhetschef med ansvar för VFU

Åke Ingerman, dekan utbildningsvetenskapliga fakulteten