Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborg står inför en mängd stora utmaningar och det finns stora behov av att satsa på fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och andra infrastrukturåtgärder. Demokraterna skulle kunna vara en viktig kraft i det arbetet under mandatperioden, skriver Axel Darvik (L). Bild: Robin Aron
Göteborg står inför en mängd stora utmaningar och det finns stora behov av att satsa på fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och andra infrastrukturåtgärder. Demokraterna skulle kunna vara en viktig kraft i det arbetet under mandatperioden, skriver Axel Darvik (L). Bild: Robin Aron

Positivt att Demokraterna svänger om Västlänken

Liberalerna och Alliansen vill att Göteborg får en nystart där vi gärna diskuterar hur vi på bästa sätt löser stadens många utmaningar. Demokraterna skulle på flera punkter kunna vara en viktig kraft i det arbetet under mandatperioden, skriver Axel Darvik (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Regeringsfrågan i Göteborg, 10/11

Demokraterna och Socialdemokraterna sitter nu i samtal/förhandlingar om Västlänken och en gemensam budget. Även om Socialdemokraterna i en förhandling skulle byta sida för att försöka rädda sig kvar vid makten så saknas en majoritet för att ändra kommunens ställningstagande. S, D och SD har tillsammans 38 av 81 mandat.

Det är positivt att Demokraternas partistyrelse delvis svängt i frågan om Västlänken och börjat resonera mer sakligt. Från att Västlänken ska stoppas till varje pris och att det var ett absolut villkor för några samtal så är nu tonen betydligt mjukare. Nu föreslår Demokraterna att Västlänken byggs från Olskroken fram till Centralstationen och att bygget på sträckan Centralen-Korsvägen pausas samtidigt som det tillsätts en utredning som ska studera om det finns några andra tänkbara alternativ.

Finns inga bättre alternativ

Nästan oavsett hur direktiven ser ut till en sådan utredning så kommer den inte visa på att några andra alternativ är möjliga. Hela arbetet med Västlänken har kommit alldeles för långt för att det ska finnas några ekonomiskt rationella argument för att ändra sträckningen. Allt är upphandlat, projekterat och juridiskt processat.

Förhoppningsvis är det möjligt att även på detta område jobba förnuftigt tillsammans med Demokraterna och med en ny ledning för staden.

Det har redan lagts flera miljarder på projektering och förberedande arbeten och den beslutade budgeten för projektet visar inte på några avvikelser. Att bara bygga Västlänken från Olskroken till Centralen, som Demokraterna föreslår, skulle innebära att Göteborg endast får fyra nya underjordiska stickspår och en mycket måttlig kapacitetsökning till en orimligt hög kostnad. Hela Västlänken ger däremot fördubblad kapacitet vid Centralen och möjligheten att åka från olika delar av Storgöteborg utan byte i något som liknar ett metrosystem (källa: Trafikverket).

Det har gått snart tio års tid sedan beslutet om Västsvenska paketet fattades och ändringar kräver enligt avtalen mellan parterna att Regeringen, VGR, Region Halland och Göteborg är överens för att vara giltiga.

Det förslag till paus som Demokraterna föreslagit skulle, om den genomförs, bli mycket dyr för skattebetalarna. Det finns ett liknande exempel från koalitionsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholm efter valet 2014. Då lovades MP en paus och utredning om motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Regeringen hjälpte sina partivänner i Stockholms stad med att beordra Trafikverket att pausa bygget. Efter sex månader och 170 miljoner i ökade kostnader till ingen nytta så fick Miljöpartiet ge med sig efter att de insett att det inte fanns någon annan rimlig väg framåt än att slutföra bygget (källa: SVT).

Smygande insikt

Denna insikt börjar antagligen smyga sig in hos den Demokratiska partiledningen som försöker hitta en mer konstruktiv väg framåt. Göteborg står inför en mängd stora utmaningar och det finns stora behov av att satsa på fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och andra infrastrukturåtgärder. Demokraterna skulle kunna vara en viktig kraft i det arbetet under mandatperioden. De har i sina program visat på ett stort engagemang för att utveckla Göteborg med omfattande satsningar på spårväg, järnväg och elektrisk busstrafik i likhet med Liberalernas förslag.

Göteborg behöver också en nystart där styrning och ledning ses över och vi får bättre ordning i den kommunala ekonomin med en förändrad budgetprocess. Förhoppningsvis är det möjligt att även på detta område jobba förnuftigt tillsammans med Demokraterna och med en ny ledning för staden.

Liberalerna och Alliansen vill att Göteborg får en nystart där vi gärna diskuterar hur vi på bästa sätt löser stadens många utmaningar. Ett konstruktivt politiskt samtal är det bästa för Göteborg.

Axel Darvik (L)

vice gruppledare Liberalerna Göteborg