Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Jonas Ransgård (M), oppositionsråd, Göteborgs stad

Politiskt ledarskap krävs mot mygelkulturen

Ett tydligt politiskt ledarskap är en förutsättning för att komma tillrätta med de fel som skett i nämnden för Intraservice och som i hög grad förorsakats av densamma. Det är just det politiska ledarskapet som har brustit, skriver Jonas Ransgård (M) och Monika Beiring (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Intraservice, 7/3 och 14/3

Ann-Sofie Hermansson (S) och Birgitta Nesterud (S) säger sig eftersträva ”blocköverskridande enighet” rörande åtgärderna för att återupprätta ordning och reda i den S-ledda nämnden för Intraservice som fått svidande kritik av stadsrevisionen, vilken också avstyrker ansvarsfrihet.

Vi menar att ett tydligt politiskt ledarskap är en förutsättning för att komma tillrätta med de fel som skett i nämnden och som i hög grad förorsakats av den samma. Det är just det politiska ledarskapet som har brustit.

Förvånande agerat

Vi är förvånade över att Ann-Sofie Hermansson i det längsta ägnade sig åt att ivrigt försvara den tidigare nämndordföranden. Detta trots att det tidigt var tydligt att denne begått anmärkningsvärda misstag och felaktigheter i sin ordföranderoll. Hermanssons och Socialdemokraternas kritik har genomgående riktats mot den genomförande förvaltningen, istället för den politiska ledning som brustit i styrning och uppföljning. Inte heller vid avgången medgavs några begångna fel, utan skälet att avgå uppgavs vara Alliansens kritik.

Stadsrevisionen gav nämnden allvarlig kritik och föreslog att de som ingått i nämnden före oktober 2017 skulle nekas ansvarsfrihet. Alliansens berörda företrädare i nämnden valde då att omgående lämna sina uppdrag. De tog sitt ansvar som rimligtvis är betydligt mindre än ordförandens. Vi har heller varken förnekat eller försökt dölja revisionens slutsats om att den tidigare viceordföranden under en period befunnit sig i en jävssituation. Vi konstaterar att viceordföranden själv valde att lämna sitt uppdrag i början av oktober förra året, dvs fyra månader innan Hermansson till sist såg sig tvingad att sluta försvara ordförandens agerande.

Politiken måste gå före

Politikerna måste gå före, ställa tydliga krav på förvaltning och verksamhet samt följa upp att de efterlevs och uppnås. Politikerna måste ingripa när fel begås och ta konsekvenserna när de själva gör allvarliga fel. Annars kan man inte åstadkomma förändringar.

Det går inte att kräva att anställda i kommunen ska göra rätt när de som bestämmer kommer undan med att göra fel. Socialdemokraterna valde i stället att skydda personliga karriärer och att vältra över ansvaret på förvaltning och medarbetare. Ett sådant beteende leder inte framåt och utgör inte gynnsamma förutsättningar för att bemästra de ”stora utmaningar” som Socialdemokraterna föredrar att benämna den mygelkultur som förorsakat haveriet i nämnden.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd, Göteborgs stad

Monika Beiring (M)

2:e vice ordförande nämnden för Intraservice