Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Politiker – våga bygg för framtiden

Dagens politiker måste våga bygga för framtiden – inte enbart mandatperioden. Satsa därför i första hand på höghastighetsjärnväg sträckan Göteborg–Borås–Jönköping, skriver Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Trafikverket reviderar nu den nationella planen för infrastruktur som fastslår vilka objekt och projekt de kommer att satsa på under perioden 2018–2029. Till sitt förfogande har de 622 miljarder. Jag kommer i dag att framföra det västsvenska näringslivets prioriteringar till Trafikverket – vad vi vill att pengarna används till i vår region.

Angeläget för hela landet

Handelskammaren förutsätter att redan beslutade projekt i Västsverige genomförs. Västsverige är Sveriges viktigaste industri- och logistikregion. 25 procent av landets industriproduktion sker i Västsverige och hälften av all containertrafik till och från Sverige går via Göteborgs hamn. Infrastrukturen i vår region är därmed en angelägenhet för näringsliv och invånare i hela landet – att investera här är effektivt! Detta måste vägas in när de 622 miljarderna fördelas.

De nationella vägarna E 20 och RV 40 bör av såväl säkerhetsmässiga som transportekonomiska skäl byggas ut till fyrfältsvägar. De största behoven och nyttorna finns dock på järnvägssidan. 75 procent av våra tillfrågade medlemsföretag uppger att förbättrad kollektivtrafik är viktig för deras möjlighet att rekrytera i framtiden. Att satsa på järnväg skapar bättre förutsättningar för företag att växa. Därför säger vi ja till höghastighetståg och vill se satsningar på Västra Stambanan och Bohusbanan.

Större arbetsmarknader viktigast

Fördelarna med höghastighetståg är många. Det går snabbare att resa miljövänligt mellan storstäderna och kapacitet frigörs på de gamla stambanorna. Viktigast är dock att vi får större arbetsmarknader.

Den höga investeringskostnaden gör det viktigt att börja med sträckan som ger störst positiva effekter på kortast möjliga tid, Göteborg–Borås–Jönköping. Att inte investera i nya stambanor har också ett pris i form av lägre tillväxt. Dagens politiker måste våga bygga för framtiden – inte enbart mandatperioden.

Flaskhalsen måste bort

Västra Stambanans status är så dålig att hastigheten längs flera sträckor nyligen sänktes. Utöver upprustning av befintliga spår måste flaskhalsen mellan Göteborg och Alingsås byggas bort genom ytterligare ett dubbelspår. Bristen på järnvägskapacitet dessa fyra mil gör att Sverige bromsar när godståg från Bergslagen, lokala pendeltåg, regionaltåg och Stockholmståg trängs.

Dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla skulle ge en restid på 40 minuter mot dagens 70. För såväl kommunerna som näringslivet skulle det markant förbättra förutsättningarna att växa.

De järnvägssatsningar som Handelskammaren förordar skulle bidra till att öka landets konkurrenskraft. I en globaliserad ekonomi med ökande konkurrens mellan regioner är det precis vad som behövs.

Johan Trouvé

vd Västsvenska Handelskammaren