Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Karl af Geijerstam
Bild: Karl af Geijerstam

Politiker – skydda de marina ekosystemen

Naturskyddsföreningen och WWF skriver att Sverige uppnått målet om att skydda tio procent av havet till år 2020. Det stämmer på pappret men i praktiken finns fortfarande brister i skyddet av värdefull undervattensnatur, skriver bland andra Sofia Wikström, docent i marinekologi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Trålning, 5/12 och 7/12

Biologisk mångfald och fungerande livsmiljöer är grunden för allt liv i haven. Ett sätt att värna mångfalden är att öka kvaliteten i skyddade marina områden. Naturskyddsföreningen och WWF skriver att Sverige ”med god marginal” uppnått målet om att skydda tio procent av havet till år 2020. Det stämmer att Sverige på pappret uppnått målet att skydda tio procent av undervattensmiljön, men i praktiken finns fortfarande brister i skyddet av värdefull undervattensnatur (t.ex. regler för när och hur man får fiska). Ett effektivt skydd kräver också reglering och kontroll av verksamheter som kan skada den marina miljön eller innebära ohållbar exploatering av havets resurser. I dag saknar många skyddade områden effektiva förvaltningsplaner och föreskrifter, och kontrollen är bristfällig. Skyddade områden behöver även vara sammanhängande och ingå i ett ekologiskt representativt nätverk.

Åtgärdsförslaget om att avsätta specifika budgetmedel för att stärka kvaliteten på marint områdesskydd skulle i dag gå igenom i riksdagen

Östersjöcentrum vid Stockholms universitet skickade innan valet ut en enkät till samtliga riksdagspartierna med frågor om hur de ställer sig till ett antal åtgärder som vi anser ska genomföras under innevarande mandatperiod för att fortsätta på vägen mot en bättre havsmiljö. Enkäten rörde Östersjöns miljö men frågorna är relevanta för havsmiljön i stort. För ett av åtgärdsförslagen gällande marina skyddade områden finns i dag majoritet i riksdagen.

Avsätt specifika budgetmedel

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelserna behöver resurser för att följa upp behovet av ett bättre skydd samt för att se till att skadliga aktiviteter kraftigt begränsas där det behövs. I sin replik på Naturskyddsföreningens och WWF:s artikel skriver HaV: ”Hittills har det krävts övervakning från fartyg till havs eller från luften för att kunna fälla för brott. Den administrativa kontroll som HaV har utfört hittills har inte ansetts tillräcklig”.

Åtgärdsförslaget om att avsätta specifika budgetmedel för att stärka kvaliteten på marint områdesskydd skulle i dag gå igenom i riksdagen. Det stöttas av sex partier (S, MP, L, C, KD och V). SD svarar ”nej” och M ”vet ej”.

Oavsett hur den pågående regeringsbildningen utfaller finns det i dag alltså stöd för detta förslag. Det skulle komplettera Naturskyddsföreningens och WWF:s förslag om hur olovlig trålning kan beivras.

Sofia Wikström

docent i marinekologi, Östersjöcentrum, Stockholms universitet

Henrik Svedäng

docent i marinekologi, Östersjöcentrum, Stockholms universitet

Anna Christiernsson

docent i miljörätt, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet