Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Henrik Munck (MP). ordförande miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR) och vice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad.

Politiker får inte säga nej till Västlänken

Det är ett demokratiskt problem när politiker inte tillåts ha olika åsikter. Visst kan man säga nej till Västlänken, men för politiker får det konsekvenser, skriver Henrik Munck (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Henrik Munck (MP), ordförande miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR)
vice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad

Slutreplik

Västlänken, 25/1 och 28/1

Mats Lövgren från nätverket Stoppa Västlänken Nu skriver i en replik till mig att det enda rätta är att stoppa Västlänken. Jag tackar för synpunkten och kan berätta att i min dator ligger ett dokumentutkast från 2014 med rubriken ”Vi omprövar det Västsvenska paketet”. Efter folkomröstningens tydliga nej så var min slutsats att vi måste ompröva hela paketet, och antingen skrota det helt eller ersätta Västlänken med ett billigare alternativ.

Jag la fram mitt förslag internt men fick inget stöd. Jag hade kunnat gå ut offentligt då med min egen åsikt, men troligen hade det bara lett till att jag omedelbart hade blivit utslängd. Det är så det fungerar i politiken.

Borde vara tydligt villkorat

Jag som blev politiker först 2013 hade också önskat att avtalet om Västlänken som tecknades redan 2010 hade varit tydligt villkorat med de andra infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga för att Västlänken ska kunna bli del av ett komplett pendeltågsystem. Vilket nu i stället verkar försvinna bort långt in i framtiden.

Det hade också varit rimligt med ett slutligt politiskt beslutstillfälle för Västlänken nu senare i processen när fler omständigheter är kända och genomarbetade, inte minst om projektet är möjligt att genomföra på ett miljöriktigt sätt.

Så jag kan bara upprepa till mina politikerkollegor; fixa de 50 miljarder som saknas för att bygga pendeltågsystemet eller be om ursäkt för att Västlänken blir ett misslyckat projekt.

Att stoppa Västlänken är alltså en fråga som jag redan har försökt lyfta – internt.

Inte uppskattat, milt uttryckt

Jag brände i stället mitt politiska krut på att offentligt kräva mer utveckling av kollektivtrafiken inom Göteborg; att uppgradera spårvägen till tunnelbaneliknande ”stadsbana”. Vilket inte uppskattades av mina politikerkollegor, för att uttrycka det milt.

Västlänken hjälper ytterst få av de många göteborgare som i dag reser med långsamma spårvagnar och bussar. Så länge som folket förstått detta men inte en majoritet av politikerna så kommer det råda politiskt trauma i Göteborg, med fortsatt negativa konsekvenser för hela Göteborgsregionens utveckling.

Göteborgarna och pendlarna i regionen vill både ha mer pendeltåg och en attraktiv kollektivtrafik inom Göteborg. Det är vår skyldighet som politiker att skapa detta så snart som möjligt, och att använda varje skattekrona på ett kostnadseffektivt sätt.

Hur hela denna historia slutar vet vi inte. Men med respekt för alla som engagerat sig i frågan; helt klart är att hanteringen av Västlänken är ett demokratiskt misslyckande.

Henrik Munck (MP)

ordförande miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR)

vice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad