Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Som medlem i Svenska Kyrkan, vare sig du är passiv eller aktiv, har du rätt att vara med och bestämma hur du vill att kyrkans verksamhet ska utvecklas, skriver Karin Greenberg Gelotte (S).

Politik är kristendom i praktiken – därför är kyrkovalet viktigt

Svenska kyrkan har alltid varit en politisk kraft. Det som många vill minnas som en opolitisk kyrka var en starkt konservativ samhällskraft. I dag är ett starkt socialt engagemang det tydligaste kännetecknet för Svenska kyrkan. Det och mycket annat vill vi utveckla, skriver Karin Greenberg Gelotte (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Politik är kristendom i praktiken. Jesus blev inte avrättad för sin fromhets skull. Han dödades därför att han ifrågasatte skillnaden mellan mäktiga och maktlösa, rika och fattiga, inhemska och främlingar. Både det styrande högsta prästerskapet och den romerska ockupationsmakten såg honom som en potentiell upprorsledare. I en tid där det inte fanns någon skillnad på politik och religion var Jesus lika mycket politisk aktivist som andlig ledare.

Den 17 september är det kyrkoval. Det är ett viktigt val. Vi kristna socialdemokrater deltar därför att vi vill uttrycka vår tro i praktiskt arbete för ett rättvisare samhälle för alla människor.

Men vårt engagemang är inte oomstritt. Här och var sägs det att partipolitik inte hör hemma i kyrkan. Men även de så kallade nomineringsgrupperna, som uteslutande deltar i kyrkoval, är politiska partier vars medlemmar har bestämda åsikter om hur Svenska kyrkan skall utvecklas, vad som bör prioriteras och hur pengarna skall användas. Det är ställningstaganden som får konsekvenser även utanför kyrkomurarna! Därför går det inte att dra en skarp gräns mellan politik i kyrkan och politik utanför kyrkan.

Har alltid varit en politisk kraft

Svenska kyrkan har alltid varit en politisk kraft. Det som många vill minnas som en opolitisk kyrka var en starkt konservativ samhällskraft.

Självklart måste kyrkopolitiken ha sin utgångspunkt i evangelierna. Där lär oss Jesus att även de mest utsatta människorna är välkomna in i värmen, att fattiga, sjuka och utstötta är betydelsefulla. Därför vill vi arbeta för att stärka människors inneboende önskan att delta i och att vara en del av samhället. När Jesus visar att man kan ”hela” sjuka människor som andra gett upp hoppet om vill vi sträcka ut en hand och ge människor en andra chans, en tredje chans och så vidare. För oss socialdemokrater är det ett viktigt kristet förhållningssätt att aldrig ge upp om någon.

Ett starkt socialt engagemang är i dag ett av Svenska Kyrkans tydligaste kännetecken, exempelvis genom Stadsmissionen, Sjukhuskyrkan och Kyrkans jourtjänst. Vi vill stärka och utveckla kyrkans sociala arbete (diakonin) för att möta människor i utanförskap och ensamhet.

Att Svenska kyrkan styrs demokratiskt ger oss möjligheter att göra skillnad för många, att lyfta de som står längst ner, att minska klyftor och medverka till ett jämlikare samhälle. Kyrkan skall vara en plats där människors tro och engagemang får växa.

Väsentlig del av välfärden

Svenska kyrkan är i dag en väsentlig del av den svenska välfärden och det svenska kulturlivet. Vi vill satsa på verksamheter för barn, ungdomar och gamla, bland annat genom att stödja och utveckla kyrkans musik- och konsertverksamhet. Genom kyrkan blir kulturen och kulturarvet tillgängligt för alla oavsett ekonomiska möjligheter.

Vi vill också utveckla kyrkans arbetsgivarroll. Mer än 20 000 personer är anställda i kyrkan. För deras skull vill vi satsa på kompetensutveckling och ett mer förebyggande arbetsmiljöarbete.

Som medlem i Svenska Kyrkan, vare sig du är passiv eller aktiv, har du rätt att vara med och bestämma hur du vill att kyrkans verksamhet ska utvecklas. Som väljare i kyrkovalet är du med och avgör kyrkans framtid. Lägger du din röst på Socialdemokraterna i kyrkovalet väljer du en öppen och välkomnande, demokratiskt styrd folkkyrka. En kyrka som finns för alla sina medlemmar, inte bara för dem som ofta deltar i gudstjänstlivet. Vi vill ha en kyrka som är aktiv i samhället och står upp för alla människors lika värde och rätt. Vi vill bekämpa främlingsfientlighet och det kvardröjande motståndet mot prästvigda kvinnor. Vi vill också tillförsäkra HBTQ-personer fullt deltagande i all kyrklig verksamhet. Vill du ha en öppen kyrka? Öppen för alla eller bara för vissa?

Vi socialdemokratiska kyrkopolitiker tar fasta på Jesus som föredöme. Vi utesluter inte någon. För oss är politik kristendom i praktiken.

Karin Greenberg Gelotte (S)

kandidat i kyrkovalet, Göteborgs Stift och Lundby församling