Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Eftersom hela oppositionen med undantag av Vänsterpartiet till varje pris vill bygga ut Arlanda så finns en uppenbar risk att vi nu under 2019 får uppleva ett totalt politiskt klimathaveri i Sverige med väl utlagda och regisserade dimridåer i form av tillväxt, sysselsättning, biobränsle och el, skriver Göran Hermansson.
Eftersom hela oppositionen med undantag av Vänsterpartiet till varje pris vill bygga ut Arlanda så finns en uppenbar risk att vi nu under 2019 får uppleva ett totalt politiskt klimathaveri i Sverige med väl utlagda och regisserade dimridåer i form av tillväxt, sysselsättning, biobränsle och el, skriver Göran Hermansson.

Planerna på Arlandas utbyggnad fulla av motsägelser

Planerna på en utbyggnad av Arlanda flygplats kan inte komma vid en mer olämplig tidpunkt. Planerna är orealistiska och står helt i strid med önskad samhällsutveckling i övrigt. Frågan om flyget i ett framtida Sverige är för viktig för att överlåtas till maktelit och särintressen i Stockholm, skriver Göran Hermansson, före detta ingenjör och samhällsplanerare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regeringen inrättade för två år sedan det så kallade Arlandarådet med uppgift att föreslå hur Arlanda kan utvecklas till ”Nordens ledande flygplats”. Det är tydligen fråga om en nordisk, nationell tävling och inte i första hand om behovet av flygkapacitet. För några år sedan utsåg sig Stockholm till ”Nordens ledande huvudstad”, något som väckte uppmärksamhet hos övriga huvudstäder.

I Arlandarådet återfinns imponerande storspelare och makthavare såsom tre ministrar, Investor, Stockholms handelskammare, landshövdingen i Stockholms län, kommunalråd från Sigtuna med flera. Arlandarådets resultat skulle enligt planerna presenteras senast den 31 december 2018 men i slutet av förra året fick rådet uppskov med rapporten fram till 31 mars i år. Men inte heller då kunde något resultat presenteras. Den ännu inte offentliggjorda rapporten bereds enligt uppgift på regeringskansliet. Det tycks föreligga en spricka i regeringen mellan (S) och (MP) – kanske inte helt oväntat.

Situationen bortom kontroll

Sedan 2010 har passagerarutvecklingen ökat med 62,5 procent – från 17 till 26 miljoner resenärer. Swedavia planerar nu för en utbyggnad för att klara 40 miljoner passagerare 2040 och kanske 54 miljoner 2050.

Samtidigt pågår i samhället en allt intensivare debatt om klimat och utsläpp av koldioxid. Halten CO2 i atmosfären ökar hela tiden. Till och med ökningstakten ökar och detta trots alla klimatkonferenser och avtal.

Flygplatser som brickor i ett utpressningsdrama. Värre kan det politiska maktspelet i Stockholm inte bli.

Situationen tycks vara bortom kontroll. Ungdomen protesterar allt intensivare över hela världen och ser med allt större otålighet och irritation på politikernas oförmåga att skrida till verklig handling.

Det accelererande flygresandet har lyfts fram som en bidragande orsak till denna utveckling. Skall klimatmålen nås måste samhället få grepp på flygets utveckling. Helt uppenbart är att flyget kommer att beskattas mycket hårdare framöver. Utrymmet för ökat resande ter sig mot denna bakgrund minimalt.

Glömmer höghastighetståget

Minister Tomas Eneroth (S), som för närvarande är ordförande i Arlandarådet, motiverar utbyggnaden av Arlanda med att Bromma flygplats inte kan läggas ner annars. Men Bromma har i dag bara 2,5 miljoner passagerare, de flesta inrikes, och kan inte i sig motivera en utbyggnad av Arlanda i planerad omfattning.

Ministern tycks dessutom ha glömt att den planerade satsningen på höghastighetståg motiveras just med att större delen av inrikesflyget blir överflödigt. Och det gäller inte bara Bromma utan även Arlanda. Det finns redan nu tecken på att flygresandet bromsar in.

Något som ännu inte – konstigt nog – har förekommit i debatten är att kommande höghastighetståg ändrar spelplanen även i flera andra avseenden och det gäller även vid så kallade kategori II-banor med hastighet 200-249 km/h.

Landvetter attraktivt alternativ

• Upptagningsområdet och underlaget för Landvetter flygplats ändras radikalt med snabbjärnväg via Jönköping. För stora delar av Östergötland – inklusive Linköping och Norrköping – och Småland blir nu Landvetter ett attraktivt alternativ. Landvetter ligger dessutom närmare de flesta slutdestinationer, vilket betyder kortare flygresa och kortare flygtid. Att först åka norrut och sedan söderut är inte lika rationellt.

• En stor del av utrikesflyget från Arlanda går till Oslo och Köpenhamn. Här kommer snabbare tåg att helt ändra förutsättningarna. Kastrup kommer att påverkas av den svenska satsningen på snabbtåg.

• Tåget kommer framöver att även bli ett konkurrenskraftigt direktalternativ till norra Europa såsom Berlin, Paris, Bryssel och London. Tågförbindelserna till södra Europa kommer att bli bättre och mer ekonomiskt tilltalande i takt med att flyget beskattas på ett mer rimligt sätt.

l Med andra ord kommer flyget att struktureras om söderut i takt med att snabbjärnvägen byggs ut.

Utpressningsdrama

Enligt media (Dagens Industri) skickar nu Socialdemokraterna i Stockholm stad en skarp varning till Miljöpartiet: Acceptera utbyggnaden av Arlanda – annars blir det ingen nedläggning av Bromma flygplats. Flygplatser som brickor i ett utpressningsdrama. Värre kan det politiska maktspelet i Stockholm inte bli.

Den nationella arenans totala fixering vid Stockholmsregionen och oförmågan att se till hela Sveriges bästa måste brytas. Frågan om flyget i ett framtida annorlunda Sverige är för viktig att överlåtas till maktelit och särintressen i Stockholm. Men eftersom hela oppositionen med undantag av Vänsyerpartiet till varje pris vill bygga ut Arlanda så finns en uppenbar risk att vi nu under 2019 får uppleva ett totalt politiskt klimathaveri i Sverige med väl utlagda och regisserade dimridåer i form av tillväxt, sysselsättning, biobränsle och el.

”So let us stop talkin’ falsely now, The hour’s getting late” (Bob Dylan)

Göran Hermansson

före detta ingenjör och samhällsplanerare i Älvsborgs län