Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Personalen glöms bort i den digitala omställningen

Den ökade digitaliseringen innebär att många fått arbetsuppgifter med digitala verktyg de inte är utbildade i. Tre av fyra chefer i vår rapport upplever besvär till följd av en arbetsmiljö där de är ständigt uppkopplade, skriver Lorri Mortensen Mates, Ledarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svenska företag är mitt inne i en digitalisering och investerar stora summor i nya digitala system. Att utbilda och få med sig personalen i omställningen är däremot något som många företag missar. Det skapar stress och psykisk ohälsa för personalen, samtidigt som företagen missar att dra full nytta av digitaliseringen.

Digitalisering och digital teknik förändrar vårt samhälle i grunden i allt snabbare takt. Tekniken har goda möjligheter att förbättra och effektivisera verksamheter och på ett mer övergripande plan bidra till samhällsnyttan.

Tekniken och den ökade digitaliseringen innebär att många fått, och kommer att få, fler arbetsuppgifter med digitala verktyg och system de inte är utbildade i eller kvalificerade för. Vår rapport visar att många företag ser ut att göra misstaget att inte säkerställa att personalen bemästrar dessa verktyg.

Potentialen är odiskutabel. Men det förutsätter att personalen får en rimlig chans att vara en del av utvecklingen. Vi har låtit undersöka hur digitaliseringen påverkar anställda på svenska arbetsplatser och sammanställt resultatet i en ny rapport. I vårt arbete har vi identifierat flera oroväckande tecken.

Tekniken och den ökade digitaliseringen innebär att många fått, och kommer att få, fler arbetsuppgifter med digitala verktyg och system de inte är utbildade i eller kvalificerade för. Vår rapport visar att många företag ser ut att göra misstaget att inte säkerställa att personalen bemästrar dessa verktyg.

Av de 1 704 respondenter som utgör underlaget till vår rapport, bestående av chefer på olika nivåer inom den privata tjänstesektorn, är det bara fem procent som genomgått utbildning kring bolagets digitala system. Hela 58 procent anger att de har fått lära sig allt själva.

De ökade kraven på att kunna de digitala verktygen och kraven på ständig uppkoppling riskerar att få allvarliga konsekvenser, inte bara för företagens förmåga att dra nytta av digitaliseringen utan även för medarbetarnas hälsa.

Allt detta skapar frustration. Och det är frustrationen och ineffektiviteten som uppstår när systemen inte fungerar som är de största utmaningarna bland respondenterna.

Samtidigt har de digitala verktygen blivit en allt viktigare del av chefens vardag. I vår rapport framgår att respondenterna i snitt använder sex olika digitala verktyg som de förväntas bemästra i sitt arbete. Cheferna förväntas vara tillgängliga efter arbetstid för att svara på bland annat mejl eller chattmeddelanden. De ökade kraven på att kunna de digitala verktygen och kraven på ständig uppkoppling riskerar att få allvarliga konsekvenser, inte bara för företagens förmåga att dra nytta av digitaliseringen utan även för medarbetarnas hälsa.

En av fyra svarar att de tappar fokus och en av fem upplever att deras sömn påverkas negativt.

Tre av fyra chefer i vår rapport upplever nämligen besvär till följd av en arbetsmiljö där de är ständigt uppkopplade, med många skärmar i omlopp samtidigt. En av tre anger att de inte är närvarande i den utsträckning de önskar och aldrig kopplar av från sitt jobb. En av fyra svarar att de tappar fokus och en av fem upplever att deras sömn påverkas negativt.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att nästan alla respondenter ser fördelar med digitala verktyg i verksamheten, även om drygt hälften svarar att de digitala verktygen bara delvis förbättrar verksamheten.

Det är talande siffror. Tekniken innebär å ena sidan enorma möjligheter. Men om fler kände sig trygga i användandet av de digitala verktygen skulle den upplevda nyttan också öka.

Svenska företag behöver ta ett djupt andetag, ta ett steg bakåt och på riktigt arbeta fram planer som gör att hela verksamheten kan stå bakom de digitala strategierna.

Personalen måste få rätt förutsättningar – inklusive relevant utbildning – för att säkra den digitala kompetensen. För närvarande mår alltför många människor i arbetslivet dåligt på grund av orimliga villkor och förväntningar. Kravet att alltid vara uppkopplad och tillgänglig sliter alltför hårt på våra medlemmar och andra i arbetslivet.

Lyckas vi inte få till stånd en beteendeförändring kommer situationen säkerligen att förvärras i takt med att digitaliseringen utvecklas. För närvarande är det personalen – inklusive chefer på olika nivåer – som betalar för bolagens ogenomtänkta digitala misstag. Och de betalar med sin hälsa.

Lorri Mortensen Mates

ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor