Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Ideologi. Det går att lösa parkeringssituationen trots omfattande byggprojekt i Göteborg, men av ideologiska skäl vill den rödgröna ledningen minska biltrafiken och använder byggprojekten som ett svepskäl för att ta bort och inte ersätta parkeringsplatser, skriver debattörerna.

Parkeringskrisen kan lösas – om viljan finns

Infrastrukturprojekt och byggprojekt leder till att 7 000 parkeringsplatser måste lokaliseras om i Göteborg. Det är korrekt. De måste dock inte försvinna, och här handlar det om politisk vilja att hitta andra alternativ. Tyvärr saknas den viljan hos de rödgröna, skriver Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bristen på parkeringsplatser i centrala Göteborg riskerar att slå hårt mot handel och besöksnäringen när varannan parkeringsplats kommer att försvinna i Göteborg de kommande åren. Totalt handlar det om upp till 7 000 platser enligt Trafikkontoret.

Men att anledningen till att parkeringsplatser kommer att försvinna skulle vara att det byggs mycket i Göteborg är minst sagt en sanning med modifikation. Att parkeringsplatserna måste lokaliseras om på grund av byggarbeten är korrekt. Det handlar om allt från satsningarna i Västsvenska paketet inklusive Västlänken till nybyggnationer runt Korsvägen och vid Masthuggskajen. Men att parkeringarna inte uppstår på andra platser i närheten handlar om en medveten rödgrön trafikpolitik med det uttalade målet att biltrafiken i Göteborg ska minska med 25 procent.

Saknas politisk vilja

De stora byggprojekt som nu ska genomföras i Göteborg innebär att olika infrastrukturfunktioner måste flyttas om, allt från ledningar som dras om till att exempelvis bygga ett temporärt resecentrum på Åkareplatsen. Men när andra städer också väljer att hitta ny lokalisering för nya parkeringsplatser har det i Göteborg helt saknats den politiska viljan för detta.

De platser som försvinner är framförallt platser som nyttjas av besökande till staden. Bristen på parkeringar påverkar således handel och verksamheter. Beräkningar som Handelns utredningsinstitut har gjort visar att varje parkeringsplats står för cirka två miljoner kronor i omsättning för handeln, vilket innebär att upp till 14 miljarder står på spel. Risken är alltså stor att varje parkeringsplats som inte ersätts kommer att drabba arbetstillfällen inom handel och besöksnäring i centrala Göteborg när människor i högre utsträckning kan antas komma välja att åka till köpcenter i kranskommunerna i stället för till innerstan när man ska handla eller gå på nöjen.

Värna en levande innnerstad

Vi moderater menar att det här inte är acceptabelt och att vi måste värna om en levande innerstad också i Göteborg. Därför har vi lagt en motion till kommunfullmäktige om att Göteborgs stad aktivt behöver arbeta för att värna det antal parkeringsplatser som finns samt att säkerställa att nya verksamheter och bostäder får tillgång till de parkeringsplatser som de behöver.

För att lyckas med det målet behövs dels antalet parkeringsplatser säkerställas och dels behöver staden utveckla metoder för att öka nyttjandegraden av de platser som finns. Det kan handla om allt från flexiblare parkeringsvillkor till att använda smarta system som styr föraren till lediga platser och på så sätt både minska den så kallade söktrafiken till parkeringsplatser och höja utnyttjandegraden av befintliga platser.

Vi har därför fyra konkreta åtgärder för att lösa parkeringssituationen i Göteborg:

  • Att byggnadsnämnden i samverkan med övriga berörda nämnder och styrelser ges i uppdrag att ersätta borttagna parkeringsplatser i nya detaljplaner så att volymen parkeringsplatser i Göteborg inte minskar.
  • Att trafiknämnden tar fram en plan för att snabbt kunna kompensera antalet parkeringar i områden där ett stort antal parkeringar tas bort.
  • Att trafiknämnden säkerställer möjligheten till gatuparkering och boendeparkering över hela staden.
  • Att alla berörda nämnder och styrelser ges i uppdrag att ta fram strategier och metoder för att bättre samnyttja parkeringsplatser mellan olika intressenter.

Vi menar inte att alla nuvarande parkeringsplatser ska vara kvar på sin nuvarande plats, tvärtom. Men vi menar att det går att ha en levande innerstad där det både byggs och utvecklas och som samtidigt är tillgänglig oavsett om man transporterar sig till fots, till cykel, med kollektivtrafik eller med bil. Men det kräver politisk vilja och handlingskraft. Den nuvarande rödgröna ledningen är av precis motsatt åsikt – av ideologiska skäl vill man minska biltrafiken och använder byggprojekten som ett svepskäl för att ta bort och inte ersätta parkeringsplatser.

Axel Josefson (M)

ledamot i kommunfullmäktige

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd