Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Parkeringsförslag hårt slag mot boende i skärgården

DEBATT: Att unga människor i familjebildande ålder inte kan få egen parkeringsplats förrän efter 25 års väntetid avskräcker de flesta och bidrar starkt till skärgårdens negativa befolkningsutveckling. Nu föreslår stadens Parkeringsbolag att en redan ohållbar utveckling ytterligare ska försämras. Vi vill ha en levande skärgård – frågan är vad Göteborgs stad vill, skriver boende, föreningar och företag i södra skärgården.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs Parkeringsbolag kommer den 22 april att behandla ett förslag om att bland annat dra in 524 fasta parkeringsplatser på Saltholmen. Förslaget har väckt samstämmiga protester bland boende, föreningar och företag i södra skärgården. Till ett möte med Parkeringsbolaget på Donsö den 21 mars kom 350 personer för att framföra sina synpunkter. Endast en (1) uttryckte stöd för bolagets förslag. Och denne visade sig vara en boende från Saltholmenområdet! Hela mötet, 2,5 timmar långt, finns dokumenterat.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Frustrationen bland öborna går inte att ta miste på. Vi som står bakom denna artikel talar för boende, föreningar och företag på alla skärgårdens helårsbebodda öar. Alla är eniga om att ett genomförande av Parkeringsbolagets förslag radikalt kommer att försämra villkoren för öarnas boende och näringsliv.

Parkeringsbolaget hänvisar i sitt förslag till stadsbyggnadskontorets Trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården, TPUSS. Tyvärr har TPUSS så stora kvalitativa brister att den inte utgör ett godtagbart beslutsunderlag.

Omfattande brister

TPUSS saknar kompetent analys, relevanta jämförelser och har betydande brister i sitt faktaunderlag. I utredningen återfinns inte ens grundläggande uppgifter och beskrivningar till exempel om skärgårdsbornas res- och trafikvanor eller om skärgårdens befolkningsutveckling. Dessutom är utredningens utgångspunkt helt ogrundad, nämligen att just skärgårdsbornas res- och trafikvanor är ett stort problem för samhället i övrigt. Varje annat av Göteborgs småhusområden orsakar per invånare betydligt större problem för det omgivande samhället som följd av sina resvanor. Om övriga bostadsområden hade lika goda resvanor som skärgårdsborna, så hade det långsiktiga politiska målet om en minskning av biltrafiken med 25 procent redan varit uppnått!

De boende i södra skärgården har, jämfört med boende i andra småhusområden, besvärligare reseförhållanden, bara hälften så stort bilinnehav, lägre årliga körsträckor per person, kortare arbetsresor samt dubbelt så hög användning av kollektivtrafiken på fastlandet.

Alla svepande antydningar om att just skärgårdsbornas bilresande är ett större problem än andras, hör till mytbilden. Mot den talar fakta: Skärgårdsborna svarar bara för hälften av trafikbelastningen på Saltholmsgatan mellan Saltholmens och Långedrags hållplatser, för mindre än en tredjedel av trafiken mellan hållplatserna Långedrag och Hinsholmen och för ännu mindre på Torgny Segerstedtsgatan.

Skärgårdens befolkningsutveckling finns inte beskriven i TPUSS. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det övergripande politiska målet är ”en levande skärgård”. Följande fakta, som bygger på Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik, visar att utvecklingen sedan lång tid går i rakt motsatt riktning.

Knappt 4 600 personer bor idag i södra skärgården. Under åren 1985-2001 ökade befolkningen med 775 personer, i genomsnitt med 1,3 procent per år. Göteborgs stad växte samtidigt med totalt 45 800 invånare (0,7 procent per år). Under denna period hade skärgården alltså en stabil och positiv utveckling helt i linje med målet om en levande skärgård.

Från 2002 har befolkningstillväxten nästan helt avstannat, 65 personer totalt (0,1 procent per år). Göteborg har samtidigt haft en rekordartad tillväxt med 73 300 personer (1,1 procent per år).

Avfolkningsbygd

Skärgårdens ålderssammansättning är alarmerande. Under perioden 1984 – 2015 har andelen barn och ungdomar 0 -19 år, minskat med 20 procent, samtidigt som 65+ -åringarna har ökat sin andel med 47 procent! Södra skärgården har i dag den högsta medelåldern, 43,9 år, av stadens samtliga småhusområden. Södra skärgården uppvisar sedan nästan 15 år samma mönster som Sveriges avfolkningsbygder!

Att unga människor i familjebildande ålder inte kan få egen parkeringsplats förrän efter 25 års väntetid avskräcker de flesta och bidrar starkt till skärgårdens negativa befolkningsutveckling. Nu föreslår stadens Parkeringsbolag att en redan ohållbar utveckling ytterligare ska försämras.

Södra skärgårdens befolkning, föreningar och företag accepterar inga ytterligare försämringar av villkoren för boende och näringsverksamhet i södra skärgården! Vi vill ha en levande skärgård – frågan är vad Göteborgs Stad vill?

Christian Nilsson

för föreningar och företag på Donsö

Gustaf Asplund

sammankallande Styrsö i Samverkan

Stig Berggren

ordf Brännö Samfällighetsförening

Martin Stålludd

ordf Asperö By:s Samfällighetsförening

Leif Sjöberg

ordf Vrångö på Gång

Patrik Gustafsson

för föreningar och företag på Köpstadsö