Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ovärdigt att överge ensamkommande unga

Ensamkommande barn som befinner sig i en asylprocess behöver trygghet. Något som blivit svårare sedan de ungdomar som fyllt 18 år nu tvingas lämna Göteborg. Det är ovärdigt, skriver Daniel Bernmar (V), Ulf Kamne (MP) och Stina Svensson (Fi).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly hemifrån utan sina föräldrar. 2015 kom ovanligt många ensamkommande barn till Sverige och Göteborg. Då slöt de frivilliga krafterna snabbt upp och stod beredda på perrongerna med allt från hela kläder till språkstöd och juridisk hjälp. Samtidigt rustade vi upp vår kommunala organisation och var stolta över varje enskilt mottagande.

Sedan dess har lagar skärpts och regler ändrats. Det har gjort att färre ensamkommande barn har sökt sig till Göteborg. Dock är vi fortfarande lika fast beslutna att hjälpa dem som redan är här. Något som tyvärr blivit allt svårare.

Låt dem bo kvar

Nyligen slutade staten att ge kommunerna ersättning för flera av de ensamkommande barn som fyllt 18 år. I stället hänvisas de till Migrationsverkets boenden där de får bo helt utan stöd. Dessutom ligger dessa boenden långt från Göteborg. I flytten rivs de därför upp från sin skola och de enda sociala sammanhang de har i Sverige.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill att ungdomarna ska få bo kvar i kommunens boenden där de känner sig trygga. Det är svårt att förstå den svåra situation som dessa ungdomar befinner sig i, att tvinga dem att lämna ännu ett sammanhang är ovärdigt. Åtminstone borde de få slippa flytta till ett boende utanför kommunen.

När de ensamkommande fyllt 18 år förlorar de inte bara sitt boende utan även sina gode män. Vi tycker att ungdomarna ska få behålla den rätten. Vare sig de fyllt eller skrivs upp till 18 år. En god man ska hjälpa ungdomar att få en första bra tid i Sverige men också ett viktigt stöd vid exempelvis överklaganden.

Ovärdigt

Vi vill dessutom stötta de frivilligorganisationer som hjälper ensamkommande barn att få en meningsfull fritid och stödjer dem med myndighetskontakter. De organiserar även familjer som tar emot ungdomarna i sina egna hem, trots att de inte får ersättning.

Inget barn förändras över en natt. Att riva upp dem från all trygghet så fort de fyllt 18 år är ovärdigt. Andra kommuner har gått före och låtit ungdomarna bo kvar i kommunen. Det är dags att Göteborg tar samma ansvar.

Daniel Bernmar (V)

gruppledare

Ulf Kamne (MP)

gruppledare

Stina Svensson (Fi)

gruppledare