Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommer stadens förskole- och skolbarn nu att förlora möjligheten att uppleva och få kunskap om liv och arbete på en lantgård? skriver debattörerna. Bild: Lasse Edwartz
Kommer stadens förskole- och skolbarn nu att förlora möjligheten att uppleva och få kunskap om liv och arbete på en lantgård? skriver debattörerna. Bild: Lasse Edwartz

Ovärderlig lantgård måste få leva vidare

Alla partier utom MP och V röstade i mars ner förslaget som skulle ha säkrat budgeten för Bergums fritidslantgård. Nu måste vi hitta ett sätt att låta verksamheten kunna fortsätta och som majoriteten kan ställa sig bakom. Det är otänkbart för oss att gården läggs ned, skriver bland andra Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Är detta den sista lamningen på Bergums fritidslantgård? Kommer stadens förskole- och skolbarn nu att förlora möjligheten att uppleva och få kunskap om liv och arbete på en lantgård?

1978 beslutade staden efter en utredning att man ville: ”bereda storstadsinnevånare tillfälle att se och deltaga i jordbruksdrift av en för Göteborgsområdet representativ karaktär, liksom att stifta bekantskap med äldre och lättöverskådliga jordbruksmetoder som underlättar förståelsen av såväl den ekologiska processen som av jordbruksnäringens funktion i samhället likaväl historiskt som idag. Att på detta sätt väcka och grundlägga varaktiga intressen för natur och kulturaktiviteter.”.

Bergums fritidslantgård har under en lång rad av år fungerat just så. Angereds stadsdelsnämnd har driften av gården som resursnämndsuppdrag, vilket innebär att alla göteborgare är välkomna dit, inte bara angeredsbor.

Daglig verksamhet

På senare år har man även kopplat daglig verksamhet till arbetet på gården. Deltagarna sköter under handledning många av sysslorna och deltar också i förberedelser, genomförande och efterarbete vid gruppverksamhet för förskolor, skolor, föreningar och allmänhet.

Eftersom det inte längre är möjligt att lägga samman ekonomin för resursnämndsuppdraget och den för den dagliga verksamheten, har Angereds stadsdelsförvaltning ansökt om ett utökat bidrag för resursnämndsuppdraget på 1,6 miljoner kronor för att säkra att verksamheten på gården ska kunna fortsätta. Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade i kommunstyrelsen 27:e mars i år att summan skulle beviljas ur tilläggsbudgeten. Samtliga övriga partier avslog detta.

Måste drivas vidare

Det är tänkbart att det inte är Angereds stadsdelsnämnd som framöver ska driva Bergums fritidslantgård. Men det är inte tänkbart för oss att den ska läggas ned så att speciellt våra barn och unga ska gå miste om möjligheten att uppleva liv och verksamhet på en lantgård.

Det är inte heller tänkbart för oss att deltagarna i daglig verksamhet ska mista sina meningsfulla arbetsuppgifter. Och det är absolut inte tänkbart att försöket med närproducerat kött till förskolor och skolor ska upphöra innan det ens hunnit utvärderas.

Vi måste kunna hitta ett sätt att låta en så bra verksamhet fortleva.

Vi ser fram emot ett hållbart förslag som majoriteten av Göteborgspolitikerna kan och vill ställa sig bakom.

Karin Pleijel (MP)

kommunalråd

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd

Hillevi Werring (MP)

ledamot SDN Angered

Yvonne Palm (V)

2:e vice ordförande SDN Angered