Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Att skriva oskuldsintyg skulle innebära att vi som barnmorskor går emot både vetenskap och gällande svensk lag, skriver Cecilia Murray Persson och Nicoline Aspegrèn.

Oskuldsintyg cementerar gamla myter

Vi säger nej till att skriva ut oskuldsintyg och önskemål om rekonstruktioner av så kallade mödomshinnor. Inga intyg kommer någonsin att lösa det förtryck dessa flickor och unga kvinnor redan lever under. Det strider också mot vårt uppdrag att främja fysisk, psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver barnmorskorna Cecilia Murray Persson och Nicoline Aspegrèn.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På ungdomsmottagningar runt om i Sverige möter barnmorskor alltför ofta flickor och unga kvinnor som är utsatta för hedersvåld eller hedersförtryck. De söker sig till mottagningarna för att göra så kallade ”oskuldskontroller” för att sedan kunna visa upp ett intyg till familjen som bevisar att hon fortfarande är oskuld. Även önskemål om rekonstruktioner av en så kallad mödomshinna förekommer. Detta för att möjliggöra att det kommer blod på bröllopsnatten.

Tvingas av traditionen

De som söker till oss för detta är oftast fullt medvetna om att mödomshinnan är en myt och att man inte kan se att de debuterat sexuellt men tvingas hit av den gällande traditionen, att kunna intyga sin ”oskuld”.

Vi säger nej. Argumentet från kvinnorna är alltid desamma ”gör ni inte detta hamnar jag i fara” ibland till och med livsfara. Men varför skriver vi inte bara ut dessa intyg, gör undersökningarna, sätter ett stygn i vagina så att det blöder på bröllopsnatten, de kan ju rädda hennes liv?

Flickorna lever redan ett liv med förtryck, hot och våld och skulle vi gå med på att skriva intyg bejakar vi bara detta och det kommer en morgondag där förtrycket kommer att vara kvar. Inga intyg kommer någonsin att lösa detta.

Utgår från vetenskap

I vår profession som barnmorskor utgår vi från vetenskap och beprövad erfarenhet. Ungdomsmottagningen arbetar utifrån barnkonventionens fyra grundprinciper; barnets rätt att inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. Arbetet ska utgå ifrån en psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn och utifrån ett rättighetsperspektiv där unga har rätt till information, kunskap, stöd och behandling. Vi på ungdomsmottagningen ska främja fysisk, psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Intygen gör det direkt omvända. Att utfärda falska intyg underblåser enligt oss en kränkande traditionell handling och ett övergrepp. En tradition som har till syfte att kontrollera kvinnors sexualitet och som vilar på direkta felaktigheter. Att skriva intyg om detta skulle innebära att vi som barnmorskor skulle gå emot både vetenskap och gällande svensk lag. Intygen är inte på något sätt förenligt med de värderingar som ligger till grund för det arbete som vi bedriver och utför.

Så vad kan vi göra? Vi kan möta dessa flickor och unga kvinnor genom stöd och information, det är också viktigt att informerar om detta ute i skolorna i vårt utåtriktade arbete. Erbjuda stöd och om det behövs hjälpa dem vidare så de får den professionella hjälp som krävs för deras säkerhet, men där har samhället ett ansvar som tyvärr inte kommit så långt.

Hoppas slå hål på myter

Vår uppgift som barnmorskor på en ungdomsmottagning är att möta ungdomar och unga vuxna i deras sexuella utveckling och genom god vetenskaplighet lägga en grund för en god sexuell och reproduktiv hälsa, något som visat sig ha stor betydelse för en människas fysiska och psykiska välbefinnande. Genom god information och hög tillgänglighet för ungdomar och unga vuxna hoppas vi kunna slå hål på myter, kränkande handlingar och farliga traditioner. Vi värnar om människans rätt till sin egen kropp och sin unika sexualitet.

Cecilia Murray Persson

leg barnmorska

Nicoline Aspegrèn

enhetschef

Närhälsans Ungdomsmottagningar, Västra Götalands Län